Azure AD

Azure Active Directory é unha solución na nube de xestión de identidades e acceso que amplía os seus directorios locais á nube e proporciona o inicio de sesión único a millares de aplicacións na nube (SaaS), así como acceso ás aplicacións web que executa de forma local.

Azure AD