Páxina stub dos "Fluxos do proceso de negocio" para a onda 2 do lanzamento de 2021