Que é o BPMS?

Guía sobre o software de xestión de procesos de negocios para principiantes

Información acerca do software de xestión de procesos de negocio

O software de xestión de procesos de negocio (BPMS) axuda ás empresas a definir, aplicar e xestionar procesos de negocio automatizados que tornan os procesos manuais que máis tempo consumen en fluxos de traballo simplificados nas aplicacións empresariais.

Coa adición de funcionalidades na nube, IA e análise de datos masivos, o BPMS transfórmase nun BPMS intelixente (iBPMS), que automatiza aínda máis os procesos, axiliza o desenvolvemento dos fluxos de traballo e mellora a orquestración dos procesos de negocio.

Como contribúe o BPMS á miña empresa?

O BPMS permítelle usar a automatización de procesos de negocio para simplificar distintas tarefas, o que garante o seguimento dos procesos de actividades como a revisión e aprobación de documentos, a xestión de documentos, a incorporación de persoal e a xestión de solicitudes de empregados.

Ao automatizar as comunicacións que se desencadean (como alertas de tarefas por correo electrónico, avisos de pagamento e cartas de agradecemento), o BPMS mellora os fluxos de traballo en toda a empresa. De feito, o BPMS pódese usar incluso para orquestrar campañas de márketing por correo electrónico, o que lle axudará a empregar a mensaxe ou a resposta correcta no momento axeitado.

Beneficios do BPMS

As solucións BPMS e iBPMS facilitan a automatización de fluxos de traballo nunha ampla gama de aplicacións empresariais, de xeito que estandarizan os procesos e ofrecen:

Maior eficiencia

A aplicación do software de xestión de procesos de negocio implica que todo o persoal da empresa dedica menos tempo a procesos manuais repetitivos, o que lles aporta liberdade para centrarse no traballo e aumentar a produtividade.

Aumento da axilidade

Ao permitir ás empresas documentar, estandarizar e automatizar os procesos de negocio, o BPMS facilita a aplicación de cambios e a resposta a estes mediante o lanzamento rápido e coherente de novos procesos en toda a organización.

Simplificación da colaboración

O BPMS permite aos equipos encamiñar tarefas e asignacións automaticamente e garante que se adopten procesos novos ou actualizados en tempo real, de forma que todo o mundo está sempre en sintonía.

Mellora do cumprimento

Ao usar o BPMS para incorporar regras aos procesos, as empresas poden garantir o cumprimento das regulacións existentes e adaptarse rapidamente aos cambios lexislativos sen apenas interrupcións.

Mellor interacción cos clientes e asistencia técnica

Dado que o BPMS garante a aplicación coherente dos procesos de negocio, as empresas poden establecer, aplicar e monitorar os aspectos clave das interaccións cos clientes. Tanto os clientes como as empresas se benefician dunha maior personalización, creación automática de tíckets, desencadeamento de respostas uniformes e xestión coherente de clientes potenciais ou de casos.

Quen usa o BPMS?

Practicamente calquera persoa da empresa pode deseñar e aplicar automatizacións que lle permitan facer máis cousas en menos tempo cunha solución de BPMS moderna.

Hai tan só uns anos, a automatización de procesos de negocio era un proceso complexo. Os programadores pasaban bastante tempo coas partes interesadas da empresa para asignar cada tarefa dun proceso antes de escribir o código de cada proceso automatizado desde cero. Modificar o proceso a posteriori supoñía realizar máis asignacións, máis programación e dedicar máis tempo ás actualizacións.

Hoxe en día, as mellores plataformas de BPMS simplifican as iniciativas de automatización de procesos mediante a redución ou eliminación dos pasos de programación e asistencia informática. Estes sistemas permiten ás organizacións aplicar procesos moi complexos e permiten aos equipos e aos usuarios crear e aplicar procesos automatizados por conta propia.

Polo tanto, a resposta breve á pregunta "Quen usa o BPMS?" é calquera que o precise.

Compilación de automatizacións co BPMS

Unha solución de software BPMS de calidade elimina as conxecturas á hora de deseñar e aplicar procesos automatizados, o que lle permite seguir un enfoque gradual coa axuda de modelos como guía. As mellores solucións BPMS ofreceranlle un método eficiente e integral para:

 1. Identifique e deseñe o proceso que quere automatizar.

  Comprenda a lóxica empresarial do proceso e examine toda a documentación existente ou os modelos de proceso que o definen.

 2. Modele a lóxica ou os pasos do fluxo do proceso de negocio.

  Defina as etapas e os pasos do proceso de negocio no BPMS e probe varios escenarios empresariais na plataforma coas ferramentas de modelaxe incorporadas.

 3. En lugar de escribir código, compile a automatización con ferramentas de deseño coas que só ten que apuntar e premer.

  Cree os fluxos e as interfaces de usuario do proceso de negocio coa axuda da biblioteca de modelos e conectores previamente compilados da solución BPMS.

 4. Lance e comparta a automatización co equipo ou con toda a empresa.

  Escolla como distribuír a automatización e con quen facelo e, a seguir, vexa como se desenvolve en condicións reais.

Escoller unha solución BPMS

Se o seu obxectivo é simplificar a xestión de procesos de negocio, o intelixente é crear unha lista breve de solucións BPMS que realmente faciliten aprendizaxe e o uso da automatización. As mellores plataformas de automatización actuais fan iso e moito máis. Asegúrese de poder responder as seguintes preguntas antes de comezar a busca:

En que procesos se vai centrar?

Decida se precisa unha solución para automatizar as tarefas máis rutineiras, como o procesamento de facturas, ou que poida compatibilizar a automatización de procesos complexos de longa duración, como a xestión de orzamentos ou a monitoraxe do desempeño.

Quen o vai usar?

Como compoñente clave dunha transformación dixital efectiva, a solución BPMS que elixa deberá estar orientada á facilidade de uso para todo o persoal da empresa. Hoxe en día, as mellores solucións BPMS sen apenas código inclúen capacidades de automatización de procesos robóticos (RPA) que facilitan a adopción en toda a organización.

Como vai aplicar o BPMS?

Unha decisión importante que terá que tomar é se vai aplicar unha solución BPMS na nube ou local.

As principais vantaxes dunha plataforma BPMS de software como servizo (SaaS) na nube son as seguintes: lanzamento simplificado, xa que a aplicación funcionará desde o primeiro día; escalabilidade, porque se amplía a subscrición en lugar da infraestrutura; e un custo predicible co sistema de pagamento Pagar ao usar.

Os beneficios dunha plataforma BPMS local son, en gran medida, o control (xa que reside dentro da súa infraestrutura) e a seguridade, porque os datos permanecen dentro dos seus sistemas, co que se limita a exposición.

Quen se ocupará da asistencia técnica da solución BPMS?

A aplicación e o mantemento dunha solución BPMS local require un investimento importante en infraestrutura e persoal de TI. Cunha plataforma BPMS SaaS de pouco código, as demandas de TI redúcense drasticamente.

Que se pode permitir?

Aínda que o custo sempre é importante, lembre ter en conta a rendibilidade que se espera do investimento. Cantas máis capacitades teña a ferramenta, máis valor proporcionará á empresa.

Probar unha solución BPMS na organización

Explore o fácil que é acadar novos niveis de eficiencia, axilidade e colaboración no seu negocio con Microsoft Power Automate e comece gratis.