Mellorar os fluxos de traballo con AI Builder
Mellorar os fluxos de traballo con AI Builder
Mellorar os fluxos de traballo con AI Builder

Mellorar os fluxos de traballo con AI Builder

Incorpore a automatización intelixente aos procesos de negocio con IA fácil de adestrar e configurar en Power Automate.

Mellorar os fluxos de traballo con AI Builder

Incorpore a automatización intelixente aos procesos de negocio con IA fácil de adestrar e configurar en Power Automate.

Descubra as melloras máis recentes do procesamento de formularios en AI Builder

Máis información

Agora pode extraer documentación de identidade facilmente con AI Builder

Máis información

Permita que todo o mundo traballe coa IA

Ofreza a todos os membros da organización, independentemente da súa experiencia técnica, a posibilidade de engadir funcionalidades de IA aos fluxos que creen e usen.

Engada facilmente IA aos fluxos de traballo

Engada facilmente IA aos fluxos

Compile, adestre e publique modelos IA con axilidade sen escribir nin unha soa liña de código, mediante modelos e un proceso guiado, ou incorpore con rapidez compoñentes xa compilados directamente nos seus fluxos.

Automatización de documentos con Power Automate

Tire proveito da a automatización intelixente de documentos

Procese rapidamente calquera tipo de formulario mediante a automatización de documentos. Extraia datos de documentos recibidos por correo electrónico con AI Builder, orquestre o proceso con Power Automate e facilitar as revisións e aprobacións con Power Apps.

Aumente a eficiencia en toda a organización

Aumente a eficiencia en toda a organización

Simplifique rapidamente as tarefas con modelos IA (como predición, procesamento de formularios, detección de obxectos, clasificación de categorías e extracción de entidades) a través dunha interface sinxela e intuitiva. Acceda directamente á produtividade con escenarios de IA predefinidos que inclúen lector de cartóns de visita, clasificación de categorías (versión preliminar), extracción de entidades, lector de documentos de identidade (versión preliminar), procesamento de facturas (versión preliminar), extracción de frases clave, detección de idioma, procesamento de recibos (versión preliminar), análise de opinións, recoñecemento de texto e tradución de texto.

Automatice os fluxos de traballo e as aplicacións

Céntrese no traballo máis importante grazas á automatización dos procesos manuais que máis tempo consumen con AI Builder e a capacidade de automatización de procesos robóticos (RPA) de Power Automate. Acceda rapidamente aos compoñentes de AI Builder en Microsoft Power Apps para extraer texto e información visual coa cámara ou a partir de imaxes e documentos dispoñibles.

Obteña información importante dos datos

Obteña información importante dos datos

Compilado a partir da robustez de Capacidades de IA de Azure, AI Builder en Power Automate permítelle adestrar e compilar modelos sen código e mellorar a intelixencia das aplicacións empresariais usando os seus datos en Dynamics 365, Microsoft 365 e Microsoft Dataverse.

Como fan os clientes para pór AI Builder en funcionamento

Logotipo de G&J Pepsi
"Con AI Builder e Power Automate, podemos descargar moita carga de traballo manual, como a contabilidade e as auditorías. Agora, o proceso de auditoría automatízase a través dunha aplicación de Power Apps e un modelo IA adestrado que usa o auditor que está na tenda, onde Power Automate xestiona os niveis de inventario case en tempo real."

Eric McKinney
Xerente de sistemas de negocio empresariais, G&J Pepsi

Logotipo de Hexion
"Os compoñentes de Microsoft Power Platform e AI Builder permitíronnos ofrecer rapidamente unha solución innovadora e ben integrada na nosa plataforma de Dynamics 365 aos nosos asociados de vendas e márketing. A plataforma supuxo un punto de inflexión neste novo mundo de distribución rápida de aplicacións."

Jim Parker
Web and Collaboration Service Manager, Hexion

Dea o paso seguinte

Engada IA aos seus procesos combinando AI Builder e Power Automate. Os plans de Power Automate con RPA inclúen 5000 créditos de servizo de AI Builder ao mes. AI Builder tamén está dispoñible como complemento para todos os plans.

Explorar recursos adicionais

Máis información

Acceda á información de autoaxuda e ás guías de instrucións para tirar o máximo proveito de AI Builder.

Ver a documentación

Comeza a usar AI Builder

Explore os diferentes módulos de aprendizaxe para comezar a desenvolver as súas habilidades.

Explora a aprendizaxe autodirixida