Mis on RPA (protsesside robotlik automatiseerimine)?

Tehastes ja tootmisettevõtetes on robotid kasutusel juba ammu. Need on aastakümneid parandanud tööviljakust ja võimaldanud töötajatel keskenduda keerukamate tööülesannete täitmisele. Tänu RPA-le on nüüd võimalik suurendada tööviljakust sama olulise määral ka ettevõtetel, mille personal tegeleb suuremahuliste äri-, IT toe- ja töövooprotsessidega.

Sissejuhatus

Tööriistade RPA tööriistad kasutamise korral osana laiemast strateegiast äriprotsesside automatiseerimine saab tarkvararoboteid konfigureerida hõlpsasti käivitama vastuseid, töötlema andmeid ja suhtlema muude digisüsteemidega. Muu hulgas kuuluvad näidete hulka lihttoimingud, nagu automaatvastuse koostamine meilisõnumile, mis juurutab tuhandeid roboteid, millest igaüks on eelprogrammeeritud automatiseerima ERP ülesandeid.

RPA kaks liiki: järelevalvega ja järelevalveta

Kui kaalute töövooautomatiseerimise lahendusena RPA kasutuselevõttu, tasub enne asutuse jaoks sobiva lahenduse väljavalimist võtta arvesse kahte erinevat kategooriat: järelevalvega ja järelevalveta automatiseerimist.

Järelevalvega automatiseerimine

Järelevalvega automatiseerimine võimaldab kogu asutuses keskenduda suurema väärtusega tööülesannetele. Selleks automatiseerib see korduvad käsitsitehtavad teenindustoimingud ja matkib töölaual või brauseris tehtavaid toiminguid, näiteks hiireklõpsusid, jäädvustades ja taasesitades neid reaalajas.

Järelevalveta automatiseerimine

Selle vastandiks, nagu nimigi ütleb, on järelevalvete automatiseerimine, mida ei tule mitte kellelgi arvutis jälgida. Selle asemel teevad kogu töö ise ära järelevalveta robotid, kes jäädvustavad ja taasesitavad toiminguid. Kuna need saavad kasutada päästikuid ja ajastada automatiseeritud sündmusi, sobivad need täiuslikult kogu asutuse suuremahuliste tööülesannete automatiseerimiseks.

RPA kasutamise eelised

Igaüks, kes on kunagi pidanud lõikama ja kleepima ühe üüratu arvutustabeli sisu teise, võib kinnitada, et tüütud tööülesanded ei ole inimese vaimsetele võimetele kõige parem kasutusviis. Peale selle, et töö on tegija jaoks igav, sisaldab lõpptulemus suurema tõenäosusega vigu. Samuti kulub inimesel sellise ülesande peale usutavasti palju kauem aega kui robotil.

Sellega on seotud RPA kasutamise kaks suurimat eelist: parem tööviljakus ja suurem täpsus. Töötajatele jääb rohkem aega suurema väärtusega tööülesannete jaoks, mis muudab nende töö sisukamaks. Ja kui robotid on korra programmeeritud, järgivad need iga kord reegleid. Nad ei väsi ega tunne igavust ning ei tee vigu; nende töö tulemused on järjepidevad ja usaldusväärsed.

Samuti hõlbustavad robotid asutustes kiiret üles- ja allamastaapimist, mistõttu saate hõlpsasti kohaneda hooajaliste töövoogude ja/või suurenenud töömahtudega igas äriüksuses, tegevuskohas ning nii töölaual kui ka pilvteenuses.

Miks kasutada RPA-d?

 • Töötajatel on rohkem aega suurema väärtusega tööülesannete jaoks
 • Parem tööviljakus
 • Suurem täpsus
 • Seda saab mastaapida nii üles- kui ka allapoole kiiremini ja hõlpsamini

Kiirem investeeringutasuvus ja täiustatud nõuetele vastavus

Robotid on väga soodne lahendus, kuna arendusmeeskond ei pea nende jaoks kirjutama kohandatud koodi. Samuti saab neid kiiresti ja hõlpsasti juurutada. Seetõttu tasub RPA lahenduse juurutamiseks tehtud investeering end ära tavaliselt juba mõne nädala jooksul.

Peale selle on palju lihtsam täita ja dokumenteerida vastavusnõudeid, kuna RPA robotid täidavad tööülesandeid järjepidevalt ja usaldusväärselt. See vähendab riske, kõrvaldab inimvead ning kiirendab aruandlust, kuna kõike saab hõlpsasti jälgida ja arvestada.

Sülearvutit kasutav naine

Teie ettevõttes RPA kasutuselevõtu eeliste kindlaksmääramine

RPA lahenduse juurutamisest saavad kasu mitmesugustes valdkondades tegevad asutused. Hinnates selle sobilikkust teie ettevõtte jaoks, mõelge esmalt järele, kas teil on halduskontori ülesandeid, millega seotud protsesse tasub automatiseerida. Selliseid reeglipõhiseid ja objektiivseid protsesse esineb tavaliselt sellistes valdkondades nagu rahandus, hanked, tarneahela juhtimine, tervishoid, raamatupidamine, klienditeenindus ja personalihaldus.

IT-toe ja haldusega seotud teenuseid osutavad ettevõtted on samuti RPA kasutuselevõtuks head kandidaadid, kuna see täiustab kasutajatoe toiminguid ja võrguseadmete jälgimist. Protsesside automatiseerimise korral kiireneb IT-taristus probleemide uurimine ja lahendamine.

Samuti on RPA-st sageli kasu valdkondades, kus kasutatakse kõnetuvastust või automatiseeritud veebipõhiseid abimehi, kuna tänu hiljutistele uuendustele oskavad robotid nüüd anda vastuseid koodi asemel tavakeeles. See on märkimisväärne eelis suurtes kõnekeskustes ja muudes asutustes, kus klientidega palju suheldakse, kuna aitab säästa ressursse.

Kes saab RPA võimalusi kasutada?

 • Halduskontori ülesannetega asutused, mis saaksid protsesside automatiseerimisest kasu
 • IT-toe ja -haldusega seotud teenuseid osutavad ettevõtted
 • Kõik ettevõtted, kus kasutatakse kõnetuvastust või automatiseeritud veebipõhiseid abimehi

Funktsioonid, millele tasub pöörata tähelepanu RPA tarkvara valimisel

Teie ettevõtte jaoks sobiva RPA lahenduse otsimisel on saadaval arvukalt valikuid. Nii nagu muude äriotsustega on sobiliku lahenduse leidmine kriitilise tähtsusega, tasub otsida järgmiste omadustega lahendust.

 • Kasutushõlpsus: robotite koostamise ja kasutamisega peaks hakkama saama asutuse iga töötaja. Peale selle peab neil olema võimalik koguda andmeid, mille toel saavad juhid langetada äritegevusega seotud otsuseid.
 • Mastaabitavus: valige RPA platvorm, mida saab keskselt hallata ja mastaapida nii paljude eri tegevuskohtade jaoks kui vajalik.
 • Töökindlus: kuna automatiseerite sadu või tuhandeid tööülesandeid, on iseenesest mõistetav, et kriitilise tähtsusega on töökindlus ning jälgimise ja analüüsi valmisfunktsioonid.
 • Kiirus: parim lahendus võimaldab teil kujundada ja katsetada uusi robotprotsesse kõigest mõne tunni jooksul ning roboteid kiiresti optimeerida.
 • Nutikus: parimad tööriistad võimaldavad kasutada lihtsaid ülesandepõhiseid tegevusi, lugeda ja kirjutada igat andmeallikat ning kasutada edasiste automatiseerimistoimingute parandamiseks täiustatud õpifunktsioone.
Sülearvutit kasutav inimene

Kaaluge komplekslahendust, mis sisaldab hüperautomatiseerimist

Nii nagu muud tehnoloogilised lahendused arenevad kiiresti ka RPA võimalused. Iga asutuse jaoks peaks olema esmatähtis töökindla ja täieliku põhilahenduse olemasolu, kuid lisafunktsioonid on samuti hädavajalikud. Siinkohal tasub juttu teha hüperautomatiseerimisest.

Kui otsustate hüperautomatiseerimist sisaldava komplekslahenduse kasuks, lõikab teie ettevõte kasu tehnoloogiast, mis ühendab tööriistade ja tehnoloogia integreerimiseks mitu protsesside automatiseerimise komponenti, tänu millele on teil API-de, tehisintellekti, protsessikaevandamise, analüüsi ja muude tööriistade abil tööülesannete automatiseerimiseks rohkem võimalusi.

RPA kasutamise alustamine

Tutvuge tööriistaga, mis muudab korduvad tööülesanded ja paberdokumentideta protsessid sujuvamaks ning võimaldab teil keskenduda sellele, mis loeb. Microsoft Power Automate annab teie käsutusse ühtse RPA lahenduse, mis vähendab nii aja- kui ka tööjõukulu.