Power Automate'i hinnakiri

Tellimislepingud

Sobib eelkõige ettevõtetele, kes soovivad kasutaja- või voopõhist prognoositava litsentsimisega lepingut

Kasutajapõhine litsents

Kasutajapõhine leping

14 €

kasutaja kohta kuus

Saate üksikkasutajatele anda võimaluse pilvrakendusi, teenuseid ja andmeid automatiseerida digitaalse protsesside automatiseerimise (DPA) abil. See plaan lubab inimestel piiramatult vooge luua ja käitada.

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Pilvevood (DPA)

Kasutajapõhine litsents

Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping

37,40 €

kasutaja kohta kuus

Võimaldab kasutada põhilepinguga samu funktsioone, kuid lisab ka võimaluse automatiseerida protsesside robotliku automatiseerimise (RPA) abil töölaual pärandrakendusi järelevalvega režiimis.

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Pilvevood (DPA)
 • Töölauavood (RPA) järelevalvega režiimis
 • 5000 AI Builderi krediiti kuus

Voopõhine litsents

Voopõhine leping

93,60 €

voo kohta kuus; vähemalt 5 voogu1, 2

Saate organisatsioonis anda piiramatule hulgale inimestele võimaluse käivitada sama voo kaudu digitaalset protsesside automatiseerimist (DPA).

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Pilvevood (DPA)

Mahupõhise arveldamisega lepingud

Sobib eelkõige ettevõtetele, kes soovivad paindlikkust maksta üksnes siis, kui keegi käivitab Premium-konnektoritega ühendatud voo3

Vookäituse põhine litsents

 

0,60 €

vookäituse kohta4

Pilvevookäituse põhine tasumine

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Pilvevood (DPA)

Vookäituse põhine litsents

 

0,60 €

vookäituse kohta4

Töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohane tasumine

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Töölauavood (RPA) järelevalvega režiimis

Vookäituse põhine litsents

 

2,80 €

vookäituse kohta4

Töölauavoo (järelevalveta režiim) käituse kohane tasumine

Hõlmab järgmisi funktsioone.

 • Töölauavood (RPA) järelevalveta režiimis

Kuvatavad hinnad on turundusteave ega pruugi kajastada tegelikku hinda, mis oleneb valuutast, riigist, regioonist ja organisatsioonist. Tegelik hind kuvatakse maksmisel.

1 Nõue osta vähemalt viis voogu.

2 Nõuab juurdepääsu Microsoft 365 halduskeskusele üld- või arveldusadministraatori rolliga.

3 Vookäituste eest esitatakse arve kord kuus ja tasu võetakse Azure’i tellimuse kaudu. Lugege, kuidas vookäivitusi mõõdetakse.

4 Nõuab Azure’i tellimust.

Alustage Power Automate’i kasutamist

Tutvuge tellimislepingutega

Tutvuge tellimislepingutega
Kasutajapõhine leping
$15 kasutaja kohta kuus
Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping
$40.00 kasutaja kohta kuus
Voopõhine leping
Alates $100.00 kuus
Protsesside ja ülesannete kaevandamine
Protsesside visualiseerimine ja analüüsimine Process Advisoriga5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölaua ja pilve automaatika6
Pilvevoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Äriprotsessivoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

--

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

(roboti kohta)8 (roboti kohta)8
Kaasake AI Builderi9 abil oma voogudesse tehisintellekt
5000 teenusekrediiti/kuu
Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine Valmiskonnektorite kasutamine
Kohandatud ja asutusesiseste konnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse kasutamine (varem Common Data Service) 250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10, 11
2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10, 11
Tutvuge tellimislepingutega
Kasutajapõhine leping
$15 kasutaja kohta kuus
Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping
$40.00 kasutaja kohta kuus
Voopõhine leping
Alates $100.00 kuus
Protsesside ja ülesannete kaevandamine
Protsesside visualiseerimine ja analüüsimine Process Advisoriga5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölaua ja pilve automaatika6
Pilvevoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Äriprotsessivoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

--

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

(roboti kohta)8 (roboti kohta)8
Kaasake AI Builderi9 abil oma voogudesse tehisintellekt
5000 teenusekrediiti/kuu
Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine Valmiskonnektorite kasutamine
Kohandatud ja asutusesiseste konnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus
Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse kasutamine (varem Common Data Service)
250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10, 11
2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10, 11
Tutvuge tellimislepingutega
Kasutajapõhine leping
$15 kasutaja kohta kuus
Järelevalvega RPA-d sisaldav kasutajapõhine leping
$40.00 kasutaja kohta kuus
Voopõhine leping
Alates $100.00 kuus
Protsesside ja ülesannete kaevandamine
Protsesside visualiseerimine ja analüüsimine Process Advisoriga5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölaua ja pilve automaatika6
Pilvevoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Äriprotsessivoogude käitamine5

Kuulub kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

Kuulub voopõhisesse lepingusse

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

--

Kuulub järelevalvega RPA-d sisaldavasse kasutajapõhisesse lepingusse

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

(roboti kohta)8 (roboti kohta)8
Kaasake AI Builderi9 abil oma voogudesse tehisintellekt
5000 teenusekrediiti/kuu
Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine
Valmiskonnektorite kasutamine
Kohandatud ja asutusesiseste konnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus
Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse kasutamine (varem Common Data Service)
250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10 250 MB andmebaasimahtu10, 11
2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10 2 GB failimahtu10, 11

Tutvuge mahupõhise arveldamisega lepingutega

Tutvuge mahupõhise arveldamisega lepingutega
Pilvevoo või töölauavoo käituse kohta
(järelevalvega režiim) käituse kohta
Töölauavoo kohane
(järelevalveta režiimi) käitus
Töölaua ja pilve automaatika6
Pilvevoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Äriprotsessivoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalveta režiim) käituse kohta

Kaasake AI Builderi9 abil oma voogudesse tehisintellekt

--

--

Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine Valmiskonnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse (varem Common Data Service) kasutamine 1 GB andmebaasimaht10 (keskkonna kohta, kui mahupõhine leping on lubatud)
Tutvuge mahupõhise arveldamisega lepingutega
Pilvevoo või töölauavoo käituse kohta
(järelevalvega režiim) käituse kohta
Töölauavoo kohane
(järelevalveta režiimi) käitus
Töölaua ja pilve automaatika6
Pilvevoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Äriprotsessivoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalveta režiim) käituse kohta

Kaasake AI Builderi9 abil oma voogudesse tehisintellekt

--

--

Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine
Valmiskonnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus
Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse (varem Common Data Service) kasutamine
1 GB andmebaasimaht10 (keskkonna kohta, kui mahupõhine leping on lubatud)
Tutvuge mahupõhise arveldamisega lepingutega
Pilvevoo või töölauavoo käituse kohta
(järelevalvega režiim) käituse kohta
Töölauavoo kohane
(järelevalveta režiimi) käitus
Töölaua ja pilve automaatika6
Pilvevoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Äriprotsessivoogude käitamine5

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalvega režiimis7

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalvega režiim) käituse kohta

--

Töölauavoogude käitamine järelevalveta režiimis7

--

Sisaldub pilvevoo või töölauavoo (järelevalveta režiim) käituse kohta

Kaasake AI Builderi9 abil oma voogudesse tehisintellekt

--

--

Andmete ühenduvus, talletus ja haldus
Andmetega ühenduse loomine
Valmiskonnektorite kasutamine
Andmetalletus ja -haldus
Kohandatud olemite loomine ja kasutamine
Teenuse Microsoft Dataverse (varem Common Data Service) kasutamine
1 GB andmebaasimaht10 (keskkonna kohta, kui mahupõhine leping on lubatud)

5 Teenuse piires. Lugege lisateavet Power Platformi taotluste ja muude limiitide kohta.

6 Teavet kõigi vootüüpide määratluste kohta vt dokumentatsioon.

7 Hõlmab töölauavoogude koostamise ning robotite korraldamise ja haldamise funktsioone.

8 Üksikprotsessi samaaegsed eksemplarid nõuavad täiendavat järelevalveta robotit iga eksemplari kohta. Kvalifitseeruva põhilitsentsi korral saab rakendada mitut järelevalveta RPA lisandmoodulit. Lisateabe saamiseks laadige alla litsentsimisjuhend.

9 AI Builderi teenusekrediidi mahtu arvestatakse rentniku tasemel. Lisamahtu saate juurde osta: 1 miljon teenusekrediiti maksab 500 dollarit kuus. Lisateabe saamiseks lugege läbi KKK-d või laadige alla litsentsimisjuhend.

10 Dataverse’i andmebaasi- ja failimahuõigused on rentniku tasemel ühised.

11 Dataverse’i andmebaasi- ja failimahuõigused tehakse kättesaadavaks iga voopõhise lepingu jaoks ja kajastavad minimaalselt viie vooga ostu. Lisateabe saamiseks laadige alla litsentsimisjuhend.

Tutvuge Power Automate'i lisandmoodulitega

AI Builder

421,70 €

ühiku kohta kuus12,13

Kohandatud või valmismudelitega saate oma voogudesse kaasata tehisintellekti pakutavad võimalused.

 • Hõlmab järgmisi funktsioone.
  • AI Builder
 • Saadaval lisandtellimusena järgmiste lepingute jaoks:
  • olemasolevad Power Automate’i, Power Appsi või Dynamics 365 tasulised tellimislepingud

Järelevalveta RPA

140,40 €

roboti kohta kuus12

Protsesside robotlik automatiseerimine (RPA) järelevalveta režiimis võimaldab teil laua- või virtuaalarvutis automatiseerida ka pärandrakendusi.

 • Hõlmab järgmist:
  • töölauavood (RPA) järelevalveta režiimis
  • 5000 AI Builderi teenusekrediiti kuus
 • Lisandtellimusena saadaval:
  • kasutajapõhisele lepingule, mis sisaldab järelevalvega RPA-d, või voopõhisele lepingule

12 Nõuab juurdepääsu Microsoft 365 halduskeskusele üld- või arveldusadministraatori rolliga.

13 Iga AI Builderi lisaühik sisaldab 1 miljonit teenusekrediiti, mis on rentniku tasemel ühised. Kulude prognoosimiseks kasutage AI Builderi kalkulaatorit.

Kas teil on ostmise või lepingunõuete kohta küsimusi?

Ressursid ja õppematerjalid

Oskuste arendamiseks proovige Power Automate’i tasuta

Lugege litsentsimisjuhendit

Vaadake litsentsimise KKK-d