Inimene, kes räägib telefoniga ja vaatab sülearvutit

Kuus äriprotsesside automatiseerimise eelist

Mida rohkem andmeid teie ettevõte iga päev töötleb ja mida rohkem ülesandeid täidab, seda keerulisem võib olla meeskonnaliikmete jaoks veavarude, viivituste ja ebatõhusate ärisüsteemide vähendamine. Kui võtate kasutusele intuitiivse tarkvara, nagu äriprotsesside automatiseerimise lahenduse, saab teie ettevõte automatiseerida igapäevased ülesanded ning lõigata kasu paljudest vahetutest ja pikaajalistest eelistest, mis võimaldab teie ettevõttel olla praegusel konkureerival turul konkurentsivõimeline.

Mis on äriprotsesside automatiseerimine?

Äriprotsesside automatiseerimise (BPA) käigus automatiseeritakse igapäevased korratavad äriprotsessid, mida tavaliselt tehakse käsitsi. BPA pakub igasuguseid võimalusi alates mitmetasemelistest töövoogudest ja lõpetades klientidele saadetavate lihtsate vastustega ning võimaldab kiiresti ja tõhusalt teha korduvaid töid ning võtta kasutusele paberivabad protsessid. See tähendab, et automatiseeritakse tööd, mis on seotud suure hulga toorandmete ja dokumentatsiooniga, näiteks tootearendus, müük, personaliga seotud ülesanded jne. äriprotsesside halduse tarkvara (BPMS) aitab hallata kõiki äriprotsesside automatiseerimise kaudu loodud töövooge, et suurendada, hallata ja optimeerida organisatsiooni tõhusust.

BPA lahenduse juurutamise eelised

Kui olete aru saanud, milliseid protsesse saab ja mida ei saa automatiseerida ning kuidas luua oma meeskonnale dünaamilist töövoogu, saate hakata kasutama automatiseerimistarkvara võimalusi. Siin on kuus eelist, millest saab teie organisatsioon äriprotsesside automatiseerimisel kasu lõigata.

1. Parem tõhusus ja tootlikkus

Kui hakkate kasutama uut automatiseerimislahendust, mis ei tee vigasid, on teie ettevõtte töö kohe sujuvam ja vähemate puudustega. Eemaldades kohmakad ja vaevarikkad käsitsi tehtavad protsessid, mida teie meeskond teeb iga päev, eemaldate ka takistavad ülesanded ning kiirendate kõrgema taseme äriprotsesse äriüksuste, meeskonnaliikmete ja kõigi organisatsiooni töötajate vahel.

2. Aja ja kulude säästmine

Automatiseerimine aitab teie ettevõttel vähendada kulusid ja suurendada tulusust, eriti käsitsi tehtud paberitoimingute korral. Kuna automaatsed protsessid kiirendavad teie sisemisi toiminguid, on lihtne hoida kokku nende protsesside lõpetamiseks vajaliku aja ja raha pealt ning te saate anda varem neid protsesse käsitsi teinud töötajatele tähtsamad ülesanded.

3. Lihtne andme- ja dokumendihaldus

Käsitsi tehtavate toimingute korral on lihtne kaotada kirjalikke sõnumeid, arvutustabeleid ja muid dokumente, mida kas prinditakse või saadetakse meili teel. Kuna teavet teisaldatakse või arvutustulemusi liigutatakse ühest andmeallikast teise, on inimlike vigade tegemise võimalus suurem ja toiminguteks kulutatakse rohkem aega. Protsesside automatiseerimine tähendab, et kõik teie dokumendid ja andmed asuvad ühes kohas, mistõttu on dokumendihaldus sujuvam ning dokumentide korraldamine ja ülesleidmine lihtne.

4. Nähtavus ja läbipaistvus

Te ei pea oma meeskonnale lisatuge pakkuma, kuna automatiseerimislahenduste kasutamise korral järgitakse parimaid tavasid ja jõustatakse kõiki korraldusi. Peale andmete kogumise, aruandluse ja analüüsivõimaluste saate vaadata andmete armatuurlaudu, mis näitavad selgelt, mille kallal kõik praegu töötavad, mistõttu saate teha teadlikumaid otsuseid.

5. Protsesside standardiseerimine ja vastavusse viimine

Automatiseeritud protsessidel on ranged juhised selle kohta, kes saab dokumente muuta või uuendada, kuid teie meeskonna liikmed ei pruugi neid alati järgida. Kui BPA on juurutatud, ei pea te vahelejäänud sammude pärast muretsema, sest protsess on juba süsteemi sisse ehitatud. Teil on võimalus ehitada tõhus digitaalne töövooautomatiseerimise lahendus , mis tagab, et õige teave edastatakse õigel ajal õigele inimesele. See tähendab ka seda, et ettevõtted saavad logimisnimede, kuupäevade ja määramisüksikasjade abil lihtsasti jälgida, kes milliseid andmeid kasutab. Selle teabe dokumenteerimine aitab teid ka auditi ajal ja vastavuse tagamisel.

6. Töötajad ja kliendid on rahulolevamad

Kuna teie töötajad saavad automatiseeritud lahenduse kasutamisel täita palju oma igapäevaseid kohustusi lihtsasti ja vigadeta, on teie meeskond palju õnnelikum. Automatiseerimine võimaldab luua sujuva keskkonna, kus töötajad saavad oma muid väärtuslikke oskusi näidata. Juhataja kinnitused on kiiremad, mistõttu saavad töötajad keskenduda olulisematele projektidele, mis motiveerivad neid ja uuendavad äriotsuseid. Boonusena on ka teie kliendid õnnelikumad. Kuna te saate neile edastada täpsemaid ja järjepidevamaid andmeid, on nad lõpptoote või tulemustega rohkem rahul.

Alustage töö sujuvamaks muutmist Microsoft Power Automate’i abil

Kui te automatiseerite protsesse, saate muuta oma töö kulutõhusamaks ja sujuvamaks ning vähendada tehtavaid vigu. Ehkki BPA on terviklik äriprotsesside optimeerimise lahendus, aitab selline tarkvara nagu protsesside robotliku automatiseerimise (RPA) tööriist automatiseerida reeglipõhiseid toiminguid, mida tehakse tavaliselt protsessi alguses.

Teile, teie meeskonnale ja organisatsioonile kasulike BPA ja RPA eeliste ühendamiseks on vaja üht lahendust, millega te kohanete kõik lihtsasti, ilma et katkeks ükski praegune äristrateegia. Power Automate võimaldab luua mastaabitavaid aega säästvaid töövooautomatiseerimisi, mis saavad hakkama kõikide teie üksikute töödega, võimaldades täita lühikese aja jooksul palju tüütuid ülesandeid.