Inimene hoiab käes paberdokumenti ja vaatab tahvelarvutit

Kuus äriprotsesside automatiseerimise eelist

Äriprotsesside automatiseerimise (BPA) abil saab teie ettevõte palju koheseid ja pikaajalisi eeliseid tänu igapäevaste toimingute automatiseerimisele, mis tõhustab selle üldist konkurentsivõimet.

Mis on äriprotsesside automatiseerimine?

Kui teie ettevõte tegeleb iga päev suurte andmehulkade töötlemise ja suure hulga ülesannete täitmisega, võib meeskonnaliikmetel olla keerulisem hoiduda vigadest ja viivitustest ning täiustada ebatõhusaid süsteeme. Äriprotsesside automatiseerimine võimaldab teil koostada, hallata ja optimeerida töövooge, nii et suureneb organisatsiooni efektiivsus ja tööviljakus.

Äriprotsesside automatiseerimise käigus automatiseeritakse igapäevased korratavad äriprotsessid, mida tavaliselt tehakse käsitsi. BPA pakub igasuguseid võimalusi alates mitmetasemelistest töövoogudest ja lõpetades klientidele saadetavate lihtsate vastustega ning võimaldab kiiresti ja tõhusalt teha korduvaid töid ning võtta kasutusele paberivabad protsessid. See tähendab, et automatiseeritakse tööd, mis on seotud suure hulga toorandmete ja dokumentatsiooniga, näiteks tootearendus, müük, personaliga seotud ülesanded jne. Äriprotsesside halduse tarkvara (BPMS) aitab hallata kõiki uue äriprotsesside automatiseerimise kaudu loodud töövooge.

BPA lahenduse juurutamise eelised

Kui olete aru saanud, milliseid protsesse saab ja mida ei saa automatiseerida ning kuidas luua oma meeskonnale dünaamiline töövoog, saate hakata kasutama äriprotsesside automatiseerimise tarkvara pakutavaid võimalusi. Siin on kuus eelist, millest saab teie organisatsioon äriprotsesside automatiseerimisel kasu lõigata.

  1. Suurem efektiivsus ja tööviljakus. Kui hakkate kasutama uut automatiseerimislahendust, mis aitab vältida vigade ohtu, on teie ettevõtte töö kohe sujuvam ja tekib vähem vigu. Kõrvaldades teie meeskonna igapäevased kohmakad ja vaevarikkad käsitsi tehtavad protsessid, eemaldate ka takistavad ülesanded ning kiirendate kõrgema taseme äriprotsesse äriüksuste, meeskonnaliikmete ja kõigi organisatsiooni töötajate vahel.
  2. Aja ja kulude kokkuhoid. Automatiseerimine aitab teie ettevõttel vähendada kulusid ja suurendada tulusust, eriti meeskondades, kes täidavad oma ülesandeid käsitsi tehtavate paberitoimingute abil. Kuna automaatsed protsessid kiirendavad teie sisemisi toiminguid, on lihtne hoida kokku nende protsesside lõpetamiseks vajalikku aega ja raha ning te saate anda varem neid protsesse käsitsi teinud töötajatele tähtsamad ülesanded.
  3. Lihtne andme- ja dokumendihaldus. Käsitsi tehtavate toimingute korral võivad töötajad kaotada ülevaate kirjalikest sõnumitest, arvutustabelitest ja muudest dokumentidest, mida prinditakse või meili teel saadetakse. Kuna teavet teisaldatakse või arvutustulemusi liigutatakse ühest andmeallikast teise, on inimlike vigade tegemise võimalus suurem ja toiminguteks kulutatakse rohkem aega. Protsesside automatiseerimine tähendab, et kõik teie dokumendid ja andmed asuvad ühes kohas, mistõttu on dokumendihaldus sujuvam ning dokumentide korraldamine ja ülesleidmine lihtne.
  4. Nähtavus ja läbipaistvus. Te ei pea oma meeskonnale pakkuma lisatuge, kuna automatiseerimislahenduste kasutamine aitab tagada heade tavade järgimise ja kõigi korralduste jõustamise. Andmete kogumise, aruandluse ja analüüsivõimaluste kaudu saate vaadata andmete armatuurlaudu, mis näitavad selgelt ja läbipaistvalt, mille kallal kõik praegu töötavad, tänu millele saate teha teadlikumaid otsuseid.
  5. Protsesside standardsus ja nõuetelevastavus. Automatiseeritud protsessidel on ranged juhised selle kohta, kes saab dokumente muuta või uuendada, kuid teie meeskonna liikmed ei pruugi neid alati järgida. Kui BPA on juurutatud, ei pea te vahelejäänud sammude pärast muretsema, sest protsess on juba süsteemi sisse ehitatud. Teil on võimalus koostada tõhus digitaalne töövoogude automatiseerimine , mis tagab, et õige teave edastatakse õigel ajal õigele inimesele. See tähendab ka seda, et ettevõtted saavad lihtsasti jälgida seda, kes mingeid andmeid kasutab – kasutades nimede, kuupäevade ja ülesannete üksikasjade logimist. Sellise teabe dokumenteerimine aitab teil luua ka auditijäljed ja tagada nõuetelevastavuse.
  6. Rahulolevamad töötajad ja kliendid. Kui lisate oma protsessidesse automatiseeritud lahenduse, saavad teie töötajad täita paljusid oma igapäevaseid kohustusi lihtsasti ja vigadeta, nii et teie meeskond on palju õnnelikum. Automatiseerimine võimaldab luua sujuva keskkonna, kus töötajad saavad oma muid väärtuslikke oskusi näidata. Juhataja kinnitused on kiiremad, mis tähendab, et töötajad saavad keskenduda olulisematele projektidele, mis motiveerivad neid ja uuendavad äriotsuseid. Boonusena on ka teie kliendid õnnelikumad. Kuna te saate neile edastada täpsemaid ja järjepidevamaid andmeid, on nad lõpptoote või tulemustega rohkem rahul.

Muutke töö sujuvamaks Microsoft Power Automate’i abil

Kui te automatiseerite protsesse, saate muuta oma töö kulutõhusamaks ja sujuvamaks ning vähendada tehtavaid vigu. Ehkki BPA on terviklik äriprotsesside optimeerimise lahendus, aitab selline tarkvara nagu protsesside robotliku automatiseerimise tööriist automatiseerida reeglipõhiseid ülesandeid, mida tehakse tavaliselt protsessi alguses.

BPA ja RPA vahelise tasakaalu võti on leida üks lahendus, mida teie, teie meeskond ja teie organisatsioon saate hõlpsasti kohandada, ilma et see katkestaks teie praegusi äristrateegiaid. Power Automate võimaldab luua mastaabitavaid aega säästvaid töövoogude automatiseerimisi, mis saavad hakkama kõikide teie üksiktöödega, võimaldades täita lühikese aja jooksul palju rutiinseid ülesandeid.