Inimene vaatab arvutiekraani, lugedes tõenäoliselt teavet protsesside robotliku automatiseerimise kohta

Mida tuleks RPA eeliste kohta teada?

Lahendusena pakub protsesside robotlik automatiseerimine (RPA) ülesannetele ja töövoogudele rakendatuna ohtralt eeliseid asutustele ja ettevõtetele paljudes valdkondades. Tänapäeval võetakse RPA kasutusele aina enamates organisatsioonides, kes oskavad hinnata kasu, mida toob kaasa suurem tööviljakus, kiirus, täpsus ja nõuetelevastavus. Lugege, kuidas RPA saaks teie ettevõttele kasuks olla.

Protsesside robotliku automatiseerimise eelised

RPA aitab teie ettevõttel protsesse ja toiminguid automatiseerida, et aega kokku hoida ja inimlikke vigu vältida. RPA tarkvara konfigureerib robotid täitma ülesandeid, mida muidu teeksid inimesed. Roboteid on võimalik õpetada rakendustes klõpsama ja tippima, ent neid saab konfigureerida ka keerukamaid toiminguid sooritama nii, et inimesel pole vaja sekkuda. RPA on teie ettevõttele abiks, muutes automaatseks mitmesugused tegevused – näiteks andmete edastamise, kliendiprofiilide värskendamise, andmesisestuse, varude halduse ja muud keerukamad ülesanded.

Protsesside robotlik automatiseerimine pakub seitset olulist eelist.

 1. Säästke aega

  Paljud äriprotsessid hõlmavad korduvaid haldustoiminguid. RPA võimaldab ettevõttel korduvad toimingud või ülesanded automaatseks muuta ja robotliku tempoga kiiresti ära teha. Tänu RPA abile saavad teie ettevõtte töötajad pühendada rohkem aega delikaatsetele ja keerukatele ülesannetele.

 2. Parem investeeringutasuvus

  RPA tööriistad on korduvate toimingute haldamisel inimestest tõhusamad ja aitavad teie ettevõttes tööviljakust tõsta. Seetõttu on üks RPA olulisemaid eeliseid selle positiivne mõju investeeringutasuvusele. Protsesside robotlik automatiseerimine võimaldab ettevõttes paljusid protsesse täiustada ning koguda aja jooksul olulisel määral nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid andmeid, mis aitab teil kulutuste tegemisel ja haldamisel teadlikumalt tegutseda.

 3. Inimlike vigade vältimine

  Olenemata sellest, kui kogenud ja kvalifitseeritud töötajad teil on, tuleb inimestel elus ikka ette hetki, mil nad eksivad, näiteks väsimuse tõttu. RPA kasutamisel ei väsi automaatsed robotid kunagi ning kõik ülesanded saavad alati täpselt täidetud.

 4. Suurem turvalisus

  Küberturvalisus on teie ettevõtte jaoks äärmiselt oluline ning RPA lahendused aitavad teil end turbeohtude eest kaitsta. Kuna RPA vähendab inimeste kokkupuuteid delikaatsete andmete ja teabega, aitab see ära hoida kulukaid andmelekkeid ja andmeturbemurdeid. RPA tööriistad tagavad teie ettevõtte turvalisuse, kaitstes teie andmeid selliste inimeste eest, kellel pole neile juurdepääsuks õigust, või käivitades kontolt väljalogimise.

 5. Parem vastavus

  Vastavus on ettevõtte usaldusväärsuse ja jätkusuutlikkuse jaoks oluline. RPA lahendused järgivad määratud reegleid ja suuniseid väga täpselt ja järjepidevalt. Enamik asutusi ja ettevõtteid peab täitma teatud kindlaid normatiivakte ja eeskirju, mis kehtivad nende valdkonnas või on riiklikult kehtestatud, ning RPA automaatne järjepidev vastavus on neile ettevõtetele suureks abiks. Lisaks saab RPA-d auditeerida ühe keskse asukoha kaudu; kuna auditeid pole vaja teha mitmes rakenduses, vähendab see vastavusega seotud riske. Protsesside robotlik automatiseerimine on rakendatav nii lepingutega seotud töövoogudele ja edastustele ning vormivärskendustele kui ka vastavusega seotud teatistele ja teadetele.

 6. Äriprotsesside automatiseerimise skaleerimine

  Mida enamate äritegevuste jaoks teie ettevõte RPA tööriista kasutab, seda rohkem laieneb protsesside ja ülesannete automatiseerimine kogu teie asutuses või ettevõttes. Samuti võimaldab protsesside robotlik automatiseerimine teie ettevõttel mugavalt kohaneda nõudluse hooajalise suurenemisega ning prognoositud sihtmärkidega olenemata sellest, kas tegemist on tellimuste töötlemise, arvete, varude haldamise või muude tootmise ja teenindusega seotud protsessidega.

 7. Töötajate rahulolu

  Tüütute korduvate protsesside automatiseerimine annab teie töötajatele võimaluse pühendada rohkem aega ettevõtte olulisemate vajaduste lahendamisele. Kuna RPA vähendab selliseid korduvaid toiminguid, mida enamasti teevad inimesed, aitab see suurendada töötajate rahulolu. Töötajad saavad oma oskusi ja teadmisi rakendada sellistega ülesannetega tegelemisel, mis nõuavad strateegilist mõtlemist, näiteks äriasjade plaanimine, avalikud suhted või ajurünnakud.

Kuidas on töövoogude automatiseerimisest teie organisatsioonile kasu?

Töövoogude automatiseerimine tähendab automatiseerimistehnoloogia kasutamist äriprotsesside automatiseerimiseks ja ühendamiseks, et moodustada sujuv töövoog. Ehkki töövoogude automatiseerimine kasutab RPA-d töövoos individuaalsete toimingute täitmiseks, on see siiski RPA-st erinev, kuna see lahendus automatiseerib ja ühendab terved protsessid algusest lõpuni, moodustades tervikliku töövoo.

Siit leiate neli viisi, kuidas töövoogude automatiseerimine saab teie organisatsiooni aidata.

 1. Protsesside lihtsustamine

  Töövoogude automatiseerimine ühendab omavahel mitmesugused tööga seotud tegevused ja muudab need automaatseks, täites ülesandeid inimestega võrreldes kiiremini ja täpsemalt. See muudab protsessid teie asutuse või ettevõtete jaoks lihtsamaks.

 2. Suurem tööviljakus

  Vahel vajavad ettevõtted võimalust protsesse kiiremini teostada, et tulla toime keskmisest suurema nõudlusega. Töövoogude automatiseerimise tarkvara suurendab tööviljakust, muutes äriprotsessid kiiremaks ja täpsemaks; lisaks võimaldab see automatiseeritud protsesse teie ettevõttes skaleerida. Suurem tööviljakus tähendab ka võimet teie organisatsiooni ja kliendibaasi paremini teenindada ja kasvatada.

 3. Suurem töökindlus

  Kuna automatiseeritud protsessid peavad töövoo reeglitest täpselt kinni, on nende tulemused suurema tõenäosusega vigadest priid. Seetõttu võib teie organisatsioon olla kindel, et automaatsed tööriistad tagavad alati õige ja usaldusväärse tulemuse.

 4. Kulujuhtimine

  Iga ettevõte soovib kulusid ja kulutusi tõhusalt hallata. Äriprotsesse mõjutab aga sageli terve hulk muutujaid, näiteks nõudlus, kuid ka inimeste töö, mis ei anna alati täpselt ühesuguseid tulemusi ning mille tõttu võivad kulud kõikuda. Töövoogude automatiseerimine tagab teie organisatsioonile paremini prognoositavad tulemused ja kulud, kuna standardprotsessid tehakse automaatseks. Töövoogude automatiseerimine vähendab teie organisatsioonis vajadust lisaressursside järele ning seetõttu on lihtsam ka kulusid hallata ja varieeruva nõudlusega toime tulla.

RPA valdkondadele ja osakondadele

RPA-d saab kohandada ning kasutada eri valdkondade ja osakondade ülesannete jaoks. Siit leiate ülevaate sellest, kuidas on protsesside robotlik automatiseerimine kasutusel kuues järgmises valdkonnas ja osakonnas.

 1. Infotehnoloogia

  RPA tööriistade pakutav kasu infotehnoloogia (IT) osakondadele hõlmab suuremat vastavust, töökoormuse vähendamist ja väiksemaid turberiske. Need osakonnad peavad regulaarselt tegelema töötajate küsimuste, tugiteenusepiletite ja turvalisusega seotud ülesannetega. RPA vähendab IT-osakondade töökoormust, kui see on kasutusele võetud selliste toimingute jaoks, mis ei vaja spetsialisti sekkumist – näiteks aitab see otsustada tugiteenusepiletite pakilisust või tuletada meelde tarkvara värskendamist. Lisaks oskab RPA tegelda ka erioskusi nõudvate ülesannetega, näiteks kontrollida rakendustes vastavust või automatiseerida taristu häälestamist ja haldamist.

 2. Inimressursid

  Hoidke kokku aega, mis kulub näiteks töötajate värbamise või sisseelamisega seotud korduvatele toimingutele. Personaliosakond saab RPA tarkvara abil tööotsijate avaldusi kiiresti töödelda, et üles leida parimate või asjakohaseimate oskustega kandidaadid. Samuti saab RPA-d kohandada rutiinsete sisseelamistoimingute jaoks; näiteks saab selle abil varustada uued töötajad identimisteabe (meiliaadresside ja paroolide) ning kõike olulist selgitava dokumentatsiooniga.

 3. Rahandus

  Andmete täpsus ja registreerimine ning dokumentide säilitamine on finantsmeeskondade jaoks erakordselt oluline. RPA tööriistad parendavad raamatupidamise ja andmehalduse täpsust ja usaldusväärsust. Samuti saab RPA tarkvara finantsosakondadele abiks olla nii lihtsate kui ka keerukate finantsarvutuste, debitoorsete võlgnevustega seotud kirjavahetuse automatiseerimise, automaatse konsolideerimise, aruannete ja maksete valideerimisega.

 4. Müük

  RPA lahendus lihtsustab müügiprotsesse. Automaatika abil saavad müügimeeskonnad äritegevust ehk potentsiaalsete klientide hulka laiendada, kasutades selleks automaatset ühenduse võtmist, profiilide värskendamist ja uute müügivõimaluste hankimist. Lisaks vähendab RPA tööriist vajadust kasutada rutiinsete osakondade vaheliste toimingute jaoks kogenud töötajaid, mis omakorda hõlbustab müügimeeskondade koostööd teiste osakondadega.

 5. Turundus

  Turundusmeeskonnad kasutavad protsesside robotlikku automatiseerimist enda heaks mitmel viisil. Näiteks on paljudes turundusosakondades võetud RPA kasutusele reklaamide ostmiseks, teatud toimingute tegemisel käivitatavate juhiste kuvamiseks, töövoogude haldamiseks ja analüütika jaoks. RPA tarkvara aitab turundusinimestel vältida loomingulist väsimust ning pühenduda sisu loomisele ja pakkumisele.

 6. Toimingud

  RPA oskab mitmesuguseid tööprotsesse sujuvamaks muuta ja kulusid vähendada. Näiteks saab RPA abil hankeprotsesside raames kiiresti päringuid analüüsida ja taotlustele vastata. Tarneahelate korral aga saab RPA abil hallata tellimuste esitamist, tellimustega seotud kirjavahetust ja tellimuste täitmist ning maksete töötlemist.

Lisateave RPA tööriistade kohta

RPA tööriistade kohta teavet kogudes on oluline teha endale selgeks nii RPA võimalused kui ka RPA ja töövoogude automatiseerimise erinevused. Samuti tuleb esmalt aru saada sellest, mida täpselt teie ettevõte vajab; alles seejärel saate otsida enda jaoks õige RPA lahenduse, mis aitab need vajadused täita ja teie äriprotsesse täiustada.

Protsesside robotliku automatiseerimise tööriistade leidmiseks tehke tutvust näiteks selliste RPA tööriistadega nagu Microsoft Power Automate, mis hõlmab töökindlaid RPA funktsioone.

Korduma kippuvad küsimused

Millised on protsesside robotliku automatiseerimise eelised?

Protsesside robotliku automatiseerimise eelised hõlmavad aja ja inimressursside säästmist, suuremat investeeringutasuvust, inimlike vigade vältimist ja võimalust automatiseerimist kogu organisatsiooni raames skaleerida.

Kuidas on töövoogude automatiseerimisest teie organisatsioonile kasu?

Töövoogude automatiseerimine on teie organisatsioonile kasulik: äriprotsessi mõne komponendi (või kõigi komponentide) automatiseerimine tõhustab tööd.

Millised on töövoogude automatiseerimise eelised?

Töövoogude automatiseerimise eeliste hulgas on protsesside lihtsustamine, suurem tööviljakus ja töökindlus ning võime kulusid paremini kontrolli all hoida.

Kas protsesside robotlikku automatiseerimist saab kasutada iga protsessi jaoks?

RPA toimib kõige tõhusamalt, kui seda kasutatakse korduvate reeglipõhiste struktureeritud protsesside jaoks. Pidevalt muutuvate atribuutidega protsessid pole RPA jaoks nii sobivad.