Face API

Microsoft Cognitive Services Face API le permite detectar, identificar, analizar, organizar y etiquetar caras en fotos.

Face API