Πρότυπο Microsoft Power Automate

AtBot Logic Bing Search AtBot Logic

Αναζήτηση στις Ειδήσεις Bing

By H3 Solutions

Κοινοποιήστε γρήγορα άρθρα ειδήσεων στο Teams χρησιμοποιώντας το bot AtBot Logic για ερώτημα στην αναζήτηση Bing.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή