Πρότυπο Microsoft Power Automate

OneDrive CandidateZip Resume/Job Parser Excel Online (OneDrive)

Extract CV data from OneDrive to Excel Online(OneDrive) using CandidateZip

By CandidateZip

Extract resume data from OneDrive to Excel Online(OneDrive) using CandidateZip when a file is uploaded on OneDrive. The spreadsheet must have the following columns: First Name, Last Name, Job Profile, Email, Employer1, Employer2.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή