Πρότυπο Microsoft Power Automate

Twitter Γνωστική υπηρεσία Azure για γλώσσα SharePoint

Record a tweet's sentiment analysis in a SharePoint list

By Κοινότητα Microsoft Power Automate

When tweets with specific keywords are posted to Twitter, determine the sentiment of the tweet using Microsoft Cognitive Services Text Analytics. Record the tweet's title and its positive or negative sentiment in a SharePoint list. The SharePoint list must have the columns: Title, Sentiment.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή