Πρότυπο Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook SharePoint Content Conversion

Δημιουργήστε στοιχεία λίστας SharePoint όταν επισημαίνονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365 Outlook

By Κοινότητα Microsoft Power Automate

Όταν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επισημαίνεται σε έναν φάκελο Office 365 Outlook, δημιουργήστε ένα στοιχείο σε μια λίστα SharePoint. Η λίστα SharePoint πρέπει να έχει τις στήλες: Title, Body.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή