Πρότυπο Microsoft Power Automate

OneDrive για επιχειρήσεις SQL Server

Παρακολούθηση νέων αρχείων του OneDrive για επιχειρήσεις σε μια βάση δεδομένων SQL

By Microsoft

Αν έχετε ένα φάκελο στο OneDrive για επιχειρήσεις στον οποίο τοποθετείτε αρχεία τα οποία θέλετε να καταγράφετε, μπορείτε πλέον να παρακολουθείτε αυτόματα την προσθήκη των συγκεκριμένων αρχείων σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων SQL. Αυτός ο πίνακας πρέπει να έχει στήλες που ονομάζονται "Όνομα" και "Ημερομηνία".

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή