Πρότυπο Microsoft Power Automate

Κουμπί ροής για κινητές συσκευές Dynamics 365 (υπό απόσυρση) Excel Online (Business)

Αντιγραφή του στόχου του τελευταίου τριμήνου του Dynamics 365 στο Excel Online (Business)

By Microsoft

Κάντε κλικ σε ένα κουμπί για να αντιγράψετε τον στόχο του τελευταίου τριμήνου του Dynamics 365 σε υπολογιστικό φύλλο του Excel Online (Business). Το υπολογιστικό φύλλο του Excel πρέπει να περιέχει ένα φύλλο με τις ακόλουθες στήλες: Name, GoalMetric, FiscalPeriod, FiscalYear, Target, State, Status, Manager.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή