Πρότυπο Microsoft Power Automate

Επανάληψη Power Platform for Admins Office 365 Outlook Χρήστες Office 365 Διαχείριση του Power Automate Power Apps for Admins

Λήψη λίστας νέων εφαρμογών, ροών και συνδέσεων

By Microsoft

Η έξοδος της ροής θα παρέχει μια λίστα με νέες εφαρμογές, νέες ροές και νέες συνδέσεις που εισήχθησαν στον μισθωτή σας εντός ενός ρυθμιζόμενου χρονικού διαστήματος. Η ροή απαιτεί δικαιώματα διαχειριστή για το Power Apps/Power Automate προκειμένου να χρησιμοποιήσει τις συνδέσεις διαχειριστή.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή