Πρότυπο Microsoft Power Automate

Excel Online (Business) Excel Online (Business)

Δημιουργία γραμμής σε άλλο υπολογιστικό φύλλο για μια επιλεγμένη γραμμή (υπό απόσυρση)

By Microsoft

Δημιουργήστε μια γραμμή σε ένα άλλο υπολογιστικό φύλλο του Excel για μια επιλεγμένη γραμμή στο τρέχον υπολογιστικό φύλλο. Τα δεδομένα του Excel πρέπει να περιέχονται σε έναν πίνακα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία πινάκων, ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://support.office.com/en-us/article/create-or-delete-an-excel-table-e81aa349-b006-4f8a-9806-5af9df0ac664. Για να ενεργοποιήσετε τη ροή, επιλέξτε μια γραμμή μέσα στον πίνακα, μεταβείτε στην καρτέλα «Δεδομένα» στην κορδέλα του Excel και επιλέξτε «Flow».

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή