Πρότυπο Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Office 365 Outlook

Μετακίνηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επιλεγμένο φάκελο στο Office 365 Outlook

By Κοινότητα Microsoft Power Automate

Όταν λαμβάνω ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365 Outlook, ελέγχω εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η γραμμή θέματος του αποστολέα ικανοποιούν μια διαμορφωμένη συνθήκη. Εάν και οι δύο ικανοποιούν τη συνθήκη, μετακινήστε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν επιλεγμένο φάκελο.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή