Πρότυπο Microsoft Power Automate

Salesforce Nexmo

Αποστολή ενός SMS, όταν δημιουργούνται νέες ευκαιρίες Salesforce

By Κοινότητα Microsoft Power Automate

Κοινοποιήστε νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στο Salesforce μέσω ειδοποίησης SMS. Νέος χρήστης του Nexmo; Εγγραφείτε δωρεάν στη διεύθυνση: https://dashboard.nexmo.com/sign-up και αποκτήστε το κλειδί API.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή