Πρότυπο Microsoft Power Automate

Κουμπί ροής για κινητές συσκευές Αναγνωριστικό Microsoft Entra Office 365 Outlook

Κάντε κλικ σε ένα κουμπί για αντιγραφή των δικαιωμάτων χρήστη Microsoft Entra σε άλλο χρήστη

By Microsoft

Κάντε κλικ σε ένα κουμπί για να αντιγράψετε τα δικαιώματα της ομάδας ασφαλείας Microsoft Entra ενός χρήστη σε έναν άλλο χρήστη προκειμένου να αυτοματοποιήσετε τις διεργασίες ένταξης εργαζομένων, αναπαράγοντας τα δικαιώματα χρήστη για τα μέλη της ομάδας με παρόμοιες απαιτήσεις πρόσβασης. Όταν τα δικαιώματα έχουν αναπαραχθεί, ο αιτών θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή