Πρότυπο Microsoft Power Automate

UserVoice LUIS Microsoft Teams OneNote (για επιχειρήσεις)

Ειδοποίηση στην ομάδα σας και καταχώρηση αιτήσεων για δυνατότητες

By Microsoft

Όταν υποβάλλεται μια νέα πρόταση στο User Voice, χρησιμοποιήστε το LUIS να προβλέψετε την πρόθεση. Εάν εντοπιστεί μια αίτηση για δυνατότητα, ειδοποιήστε την ομάδα και καταγράψτε τις λεπτομέρειες σε μια νέα σελίδα στο OneNote.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή