Πρότυπο Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Webex Content Conversion

Δημοσίευση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Webex Teams ως χώρου

By Microsoft

Δημοσιεύστε περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν χώρο Webex Teams για αλληλεπιδραστική συνεργασία. Δημιουργείστε έναν χώρο με το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως τον τίτλο του χώρου, προσθέστε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον χώρο με χρήση των πεδίων Από, Προς και Κοιν., και δημοσιεύστε το σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως περιεχόμενο στον χώρο.

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή