Πρότυπο Microsoft Power Automate

GitHub Excel Online (OneDrive)

Αποθήκευση των νέων ζητημάτων του GitHub σε υπολογιστικό φύλλο Excel Online (OneDrive)

By Microsoft

Κάθε φορά που ανοίγεται ένα νέο θέμα στο GitHub, μπορείτε να αποθηκεύετε ένα αντίγραφό του σε ένα υπολογιστικό φύλλο Excel Online (OneDrive). Το υπολογιστικό φύλλο που θα επιλέξετε θα πρέπει να έχει έναν πίνακα με τις στήλες «Τίτλος», «Άτομο για ανάθεση» και «Ώρα δημιουργίας».

Εικονίδιο ροής

Εργαστείτε λιγότερο, κάντε περισσότερα

Συνδέστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας για να αυτοματοποιήσετε τις επαναλαμβανόμενες εργασίες σας.

Εικονίδιο αναπαραγωγής

Δείτε πώς λειτουργεί

Δείτε ένα σύντομο βίντεο για το Microsoft Power Automate.

Εικονίδιο βιβλίου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας

Μάθετε πώς να δημιουργείτε ροές, από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.

Περισσότερα πρότυπα για δοκιμή