Ένα άτομο που χρησιμοποιεί ακουστικά

Process Advisor

Κατανοήστε και βελτιώστε τις διαδικασίες σας

Απλοποιήστε τον τρόπο εργασίας σας ανακαλύπτοντας σημεία συμφόρησης και ευκαιρίες αυτοματοποίησης στις ροές εργασίας σας, μέσω του Process Advisor, τη δυνατότητα εξόρυξης διεργασιών και εργασιών στο Power Automate.

Βελτιώστε τον τρόπο εργασίας σας

Ενημερωθείτε και λάβετε τις κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με το τι να αυτοματοποιήσετε με μια καθοδηγούμενη εμπειρία, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τις διεργασίες της επιχείρησής σας και να τις βελτιστοποιήσετε.

 • Αποκτήστε χρήσιμες πληροφορίες που εμβαθύνουν
 • Ενισχύστε τον εαυτό σας και τους άλλους
 • Απεικονίστε τις διαδικασίες από άκρο σε άκρο.
 • Δείτε ευκαιρίες βελτίωσης.
 • Δημιουργήστε παράγοντες αποδοτικότητας της εργασίας.
 • Ορίστε πού θα διαθέτετε τον χρόνο σας.
 • Παρακολουθήστε σημαντικές μετρήσεις.
 • Αναλύστε τη χρήση εφαρμογών.
 • Χρησιμοποιήστε ένα διαισθητικό περιβάλλον εργασίας.
 • Χρησιμοποιήστε επιχειρηματικά δεδομένα ή μια απλή συσκευή εγγραφής.
 • Μοιραστείτε διαδικασίες και συνεργαστείτε.

Το Process Advisor με μια ματιά

Εμβαθύνετε στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού σας και βρείτε νέους τρόπους αυτοματοποίησης με την εξόρυξη διεργασιών και την εξόρυξη εργασιών.

Εξόρυξη διεργασιών (προεπισκόπηση)

Ανακαλύψτε ανεπάρκειες σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

 • Συνδεθείτε, μεταμορφώστε και αποστείλετε δεδομένα από μια μεγάλη ποικιλία πηγών.

 • Απεικονίστε έναν χάρτη διεργασιών και αποκτήστε πληροφορίες από δεδομένα.

 • Κατανοήστε σύνθετες επιχειρηματικές διαδικασίες σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

Εξόρυξη εργασιών

Καταγράψτε και αναλύστε τη δραστηριότητα της επιφάνειας εργασίας.

 • Καταγράψτε τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας.

 • Απεικονίστε έναν χάρτη διεργασιών για να αναλύσετε ενέργειες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες.

 • Χρησιμοποιήστε αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες και τις καθοδηγούμενες προτάσεις για να ξεκινήσετε την αυτοματοποίηση.

Ξεκινήστε με το Process Advisor στο Power Automate