Τιμολόγηση Power Automate

Προγράμματα συνδρομής

Η καλύτερη επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν προβλέψιμη χορήγηση άδεια χρήσης με προγράμματα ανά χρήστη ή ανά ροή

Άδεια από χρήστη

Πρόγραμμα ανά χρήστη

14 €

ανά χρήστη/μήνα

Επιτρέψτε σε μεμονωμένους χρήστες να αυτοματοποιούν εφαρμογές cloud, υπηρεσίες και δεδομένα με ψηφιακή αυτοματοποίηση διεργασιών (DPA). Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν και να εκτελούν απεριόριστες ροές.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ροές cloud (DPA)

Άδεια από χρήστη

Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιβλεπόμενο RPA

37,40 €

ανά χρήστη/μήνα

Επιτρέψτε τις ίδιες δυνατότητες με το βασικό πρόγραμμα χρήστη, συν τη δυνατότητα αυτοματοποίησης εφαρμογών παλαιού τύπου σε επιφάνεια εργασίας μέσω της ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών (RPA) σε επιβλεπόμενη λειτουργία.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ροές cloud (DPA)
 • Ροές επιφάνειας εργασίας (RPA) σε επιβλεπόμενη λειτουργία
 • 5.000 πιστωτικές μονάδες/μήνα για το AI Builder

Άδεια ανά ροή

Πρόγραμμα ανά ροή

93,60 €

ανά ροή/μήνα, για τουλάχιστον 5 ροές1, 2

Επιτρέψτε σε απεριόριστους ανθρώπους εντός ενός οργανισμού να εκτελούν ψηφιακή αυτοματοποίηση διεργασιών (DPA) από την ίδια ροή.

Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ροές cloud (DPA)

Προγράμματα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση

Η καλύτερη επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν την ευελιξία να πληρώνουν μόνο όταν εκτελείται μια ροή συνδέσεις premium3

Άδεια χρήσης ανά εκτέλεση ροής

 

0,60 €

ανά εκτέλεση ροής4

Πληρώστε για κάθε εκτέλεση ροής cloud

Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ροές cloud (DPA)

Άδεια χρήσης ανά εκτέλεση ροής

 

0,60 €

ανά εκτέλεση ροής4

Πληρώστε για κάθε εκτέλεση ροής επιφάνειας εργασίας (επιβλεπόμενη λειτουργία)

Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ροές επιφάνειας εργασίας (RPA) σε επιβλεπόμενη λειτουργία

Άδεια χρήσης ανά εκτέλεση ροής

 

2,80 €

ανά εκτέλεση ροής4

Πληρώστε για κάθε εκτέλεση ροής επιφάνειας εργασίας (μη επιβλεπόμενη λειτουργία)

Περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ροές επιφάνειας εργασίας (RPA) σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία

Οι τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω διαφορών ως προς το νόμισμα, τη χώρα, την περιοχή και τον οργανισμό. Η πραγματική τιμή θα εμφανίζεται κατά ολοκλήρωση των αγορών.

1 Ελάχιστη απαίτηση αγοράς πέντε ροών.

2 Απαιτείται πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης Microsoft 365 με ρόλους καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης.

3 Οι εκτελέσεις ροών τιμολογούνται σε μηνιαία βάση και χρεώνονται σε μια συνδρομή στο Azure. Μάθετε πώς μετρώνται οι εκτελέσεις ροής.

4 Απαιτεί συνδρομή στο Azure.

Ξεκινήστε με το Power Automate

Εξερευνήστε προγράμματα συνδρομής

Εξερευνήστε προγράμματα συνδρομής
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$15 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιβλεπόμενο RPA
$40.00 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά ροή
Έναρξη στα $100.00 ανά μήνα
Εξόρυξη διεργασιών και εργασιών
Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με το Process Advisor5

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud6
Εκτέλεση ροών cloud5

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Εκτέλεση ροών επιχειρηματικής διεργασίας5

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε επιβλεπόμενη λειτουργία7

--

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία7

--

(ανά bot)8 (ανά bot)8
Εισάγετε AI στις ροές σας με το AI Builder9
Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας/μήνα
Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB10 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB10 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB10, 11
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB10 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB10 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB10, 11
Εξερευνήστε προγράμματα συνδρομής
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$15 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιβλεπόμενο RPA
$40.00 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά ροή
Έναρξη στα $100.00 ανά μήνα
Εξόρυξη διεργασιών και εργασιών
Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με το Process Advisor5

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud6
Εκτέλεση ροών cloud5

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Εκτέλεση ροών επιχειρηματικής διεργασίας5

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε επιβλεπόμενη λειτουργία7

--

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία7

--

(ανά bot)8 (ανά bot)8
Εισάγετε AI στις ροές σας με το AI Builder9
Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας/μήνα
Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service)
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB10 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB10 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB10, 11
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB10 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB10 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB10, 11
Εξερευνήστε προγράμματα συνδρομής
Πρόγραμμα ανά χρήστη
$15 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιβλεπόμενο RPA
$40.00 ανά χρήστη/μήνα
Πρόγραμμα ανά ροή
Έναρξη στα $100.00 ανά μήνα
Εξόρυξη διεργασιών και εργασιών
Οπτικοποιήστε και αναλύστε τις διεργασίες σας με το Process Advisor5

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud6
Εκτέλεση ροών cloud5

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Εκτέλεση ροών επιχειρηματικής διεργασίας5

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά ροή

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε επιβλεπόμενη λειτουργία7

--

Περιλαμβάνεται σε πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία7

--

(ανά bot)8 (ανά bot)8
Εισάγετε AI στις ροές σας με το AI Builder9
Περιλαμβάνει 5.000 πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας/μήνα
Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Χρήση προσαρμοσμένων και εσωτερικής εγκατάστασης συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service)
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB10 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB10 Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 250 MB10, 11
Χωρητικότητα αρχείου 2 GB10 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB10 Χωρητικότητα αρχείου 2 GB10, 11

Εξερευνήστε τα προγράμματα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση

Εξερευνήστε τα προγράμματα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση
Εκτέλεση ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας
(επιβλεπόμενη λειτουργία)
Εκτέλεση ανά ροή επιφάνειας εργασίας
(μη επιβλεπόμενη λειτουργία)
Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud6
Εκτέλεση ροών cloud5

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

--

Εκτέλεση ροών επιχειρηματικής διεργασίας5

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε επιβλεπόμενη λειτουργία7

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία7

--

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση μη επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

Εισάγετε AI στις ροές σας με το AI Builder9

--

--

Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 1 GB10(ανά περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση ανάλογα με τη χρήση)
Εξερευνήστε τα προγράμματα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση
Εκτέλεση ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας
(επιβλεπόμενη λειτουργία)
Εκτέλεση ανά ροή επιφάνειας εργασίας
(μη επιβλεπόμενη λειτουργία)
Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud6
Εκτέλεση ροών cloud5

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

--

Εκτέλεση ροών επιχειρηματικής διεργασίας5

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε επιβλεπόμενη λειτουργία7

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία7

--

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση μη επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

Εισάγετε AI στις ροές σας με το AI Builder9

--

--

Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service)
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 1 GB10(ανά περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση ανάλογα με τη χρήση)
Εξερευνήστε τα προγράμματα πληρωμής ανάλογα με τη χρήση
Εκτέλεση ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας
(επιβλεπόμενη λειτουργία)
Εκτέλεση ανά ροή επιφάνειας εργασίας
(μη επιβλεπόμενη λειτουργία)
Αυτοματοποίηση επιφάνειας εργασίας και cloud6
Εκτέλεση ροών cloud5

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

--

Εκτέλεση ροών επιχειρηματικής διεργασίας5

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε επιβλεπόμενη λειτουργία7

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

--

Εκτέλεση ροών επιφάνειας εργασίας σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία7

--

Περιλαμβάνεται στην Εκτέλεση μη επιβλεπόμενης λειτουργίας ανά ροή cloud ή ροή επιφάνειας εργασίας

Εισάγετε AI στις ροές σας με το AI Builder9

--

--

Συνδεσιμότητα, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων
Σύνδεση στα δεδομένα σας
Χρήση προδομημένων συνδέσεων
Αποθηκεύστε και διαχειριστείτε δεδομένα
Δημιουργήστε και αποκτήστε πρόσβαση σε προσαρμοσμένες οντότητες
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service)
Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 1 GB10(ανά περιβάλλον με ενεργοποιημένη τη χρέωση ανάλογα με τη χρήση)

5 Εντός ορίων εξυπηρέτησης. Μάθετε περισσότερα για τα αιτήματα στο Power Platform και άλλα όρια.

6 Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για τους ορισμούς του κάθε τύπου ροής.

7 Συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία ροών επιφάνειας εργασίας και ο συντονισμός και διαχείριση bot.

8 Οι παράλληλες παρουσίες μιας συγκεκριμένης διεργασίας απαιτούν ένα πρόσθετο μη επιβλεπόμενο bot για κάθε παρουσία. Τα πολλαπλά πρόσθετα μη επιβλεπόμενου RPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια βασική άδεια χρήσης που πληροί τις προϋποθέσεις. Κατεβάστε την οδηγού για την παραχώρηση άδειας χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

9 Η πιστωτική ικανότητα της υπηρεσίας AI Builder συγκεντρώνεται σε επίπεδο μισθωτή. Αγοράστε επιπλέον χωρητικότητα ανά 1 εκατομμύριο πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας με 500 $/μήνα. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στον Συχνές ερωτήσεις ή κατεβάστε την οδηγού για την παραχώρηση άδειας χρήσης.

10 Τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων και της χωρητικότητας αρχείων του Dataverse συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή.

11 Τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και χωρητικότητας αρχείων του Dataverse διατίθενται για όλα τα προγράμματα ανά ροή και ισχύει ελάχιστο όριο αγοράς πέντε ροών. Κατεβάστε την οδηγό για την παραχώρηση άδειας χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εξερευνήστε πρόσθετα Power Automate

AI Builder

421,70 €

ανά μονάδα/μήνα12,13

Ενσωματώστε την AI στις ροές σας με προσαρμοσμένα ή προδομημένα μοντέλα.

 • Περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  • AI Builder
 • Διατίθεται ως πρόσθετο για:
  • Υπάρχοντα προγράμματα συνδρομής επί πληρωμή των Power Automate, Power Apps ή Dynamics 365

Μη επιβλεπόμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών

140,40 €

ανά bot/μήνα12

Προσθέστε τη δυνατότητα αυτοματοποίησης εφαρμογών παλαιού τύπου στην επιφάνεια εργασίας ή στις εικονικές μηχανές σας χρησιμοποιώντας ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA) σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία.

 • Περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  • Ροές επιφάνειας εργασίας (RPA) σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία
  • 5.000 πιστωτικές μονάδες υπηρεσίας AI Builder ανά μήνα
 • Διατίθεται ως πρόσθετο για:
  • Το πρόγραμμα ανά χρήστη με επιβλεπόμενο RPA ή το πρόγραμμα ανά ροή

Ενσωματωμένο RPA

201,30 €

ανά bot/μήνα12

Εκτελέστε τη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών (RPA) ως υπηρεσία με επιλογές ενσωματωμένου μηχανήματος.

 • Περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  • Μηχάνημα που φιλοξενείται από τη Microsoft
  • Ροές επιφάνειας εργασίας (RPA) σε μη επιβλεπόμενη λειτουργία
  • 5.000 AI Builder σε πίστωση υπηρεσίας ανά μήνα
 • Διατίθεται ως πρόσθετο για:
  • Το πρόγραμμα ανά χρήστη με επιβλεπόμενο RPA ή το πρόγραμμα ανά ροή

12 Απαιτείται πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 με ρόλους καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης.

13 Κάθε μονάδα του πρόσθετου AI Builder είναι ένα πακέτο με 1 εκατομμύριο πιστωτικές μονάδες που συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Εξερευνήστε τους Υπολογιστής AI Builder για να δείτε μια εκτίμηση κόστους.

Ερωτήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις αγοράς ή προγραμμάτων;

Πόροι και εκμάθηση

Αναπτύξτε τις δικές σας δεξιότητες με το Power Automate

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας

Δείτε τις Συνήθεις ερωτήσεις για την παραχώρηση άδειας χρήσης