Βοηθήστε με να επιλέξω την καλύτερη λύση αυτοματισμού για τις ανάγκες μου

Απαντήστε σε μερικές σύντομες ερωτήσεις σχετικά με την επιχείρησή σας και τους στόχους σας για να λάβετε τη σύστασή μας για το ποια δυνατότητα του Power Automate χρειάζεστε.

Ερώτηση 1 από 5

Ποια περιγραφή ταιριάζει καλύτερα για τον ρόλο σας;

Ερώτηση 2 από 5

Ποια είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά σας όσον αφορά την αυτοματοποίηση;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 2 από 5

Ποια είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά σας όσον αφορά την αυτοματοποίηση;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 2 από 5

Ποια είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά σας όσον αφορά την αυτοματοποίηση;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 2 από 5

Ποια είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά σας όσον αφορά την αυτοματοποίηση;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 3 από 5

Τι θα θέλατε να αυτοματοποιήσετε;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 3 από 5

Τι θα θέλατε να αυτοματοποιήσετε;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 3 από 5

Τι θα θέλατε να αυτοματοποιήσετε;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 3 από 5

Τι θα θέλατε να αυτοματοποιήσετε;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 4 από 5

Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αξιοποίηση λύσεων αυτοματισμού στον οργανισμό σας;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 4 από 5

Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αξιοποίηση λύσεων αυτοματισμού στον οργανισμό σας;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 4 από 5

Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αξιοποίηση λύσεων αυτοματισμού στον οργανισμό σας;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 4 από 5

Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αξιοποίηση λύσεων αυτοματισμού στον οργανισμό σας;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 5 από 5

Πώς θα περιγράφατε την τρέχουσα υποδομή του τμήματος IT του οργανισμού σας;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 5 από 5

Πώς θα περιγράφατε την τρέχουσα υποδομή του τμήματος IT του οργανισμού σας;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 5 από 5

Πώς θα περιγράφατε την τρέχουσα υποδομή του τμήματος IT του οργανισμού σας;

Προηγούμενη ερώτηση
Ερώτηση 5 από 5

Πώς θα περιγράφατε την τρέχουσα υποδομή του τμήματος IT του οργανισμού σας;

Προηγούμενη ερώτηση