En person, der taler i telefon og ser på en bærbar computer

6 fordele ved automatisering af forretningsprocesser

Efterhånden som virksomheden fortsætter med at behandle store mængder data og håndtere mange opgaver hver dag, kan det blive vanskeligere at reducere margenerne for fejl, forsinkelser og ineffektive virksomhedssystemer for medlemmerne af dit team. Hvis du tilføjer intuitiv software som f.eks. automatisering af forretningsprocesser, kan virksomheden opnå mange umiddelbare og langsigtede fordele via automatisering af de daglige driftsprocesser, så din virksomhed kan konkurrere på vore dages konkurrenceprægede marked.

Hvad er automatisering af forretningsprocesser?

Automatisering af forretningsprocesser er automatiseringen af daglige, gentagne forretningsprocesser, der normalt udføres i manuelle processer. Løsninger til automatisering af forretningsprocesser, der går fra arbejdsgange med flere niveauer til enkle kundesvar, giver dig mulighed for at udføre gentaget arbejde og hurtigt og effektivt konvertere til papirløse processer. Det betyder automatisering af jobs, der behandler store mængder rådata og dokumentation, f.eks. produktudvikling, salg, personalestyring med mere. Når du tilføjer software til forretningsprocesstyring , hjælper det dig med at administrere alle de nye arbejdsgange, der oprettes som følge af den nye automatisering af forretningsprocesser, så du kan opbygge, administrere og optimere organisationens effektivitet.

Fordelene ved implementering af en løsning til automatisering af forretningsprocesser

Når du har fået klarhed over, hvilke processer der kan og ikke kan automatiseres, samt hvordan du opbygger en dynamisk arbejdsgang for dit team, kan du drage fordel af funktionerne i automatiseringssoftwaren. Her er de seks største fordele, din organisation kan få ved at automatisere forretningsprocesserne:

1. Forbedret produktivitet og effektivitet

Når du tilføjer en ny automatiseringsløsning, der fjerner mulighederne for fejl, strømlines din virksomhed med det samme, så der opstår færre fejl. Hvis du fjerner de klodsede og meget besværlige manuelle processer, som dit team udfører hver dag, fjerner du flaskehalsopgaver og fremskynder forretningsprocesser på højt niveau mellem forretningsenheder, teammedlemmer og alle i organisationen.

2. Mindre tidsforbrug og færre omkostninger

Automatisering hjælper din virksomhed med at reducere omkostningerne og øge rentabiliteten, især når det gælder ansvarsområderne i forbindelse med manuelle papirprocesser. Da automatiseringen af processer sætter fart i de interne operationer, er det let at spare tid og penge på de ressourcer, der er nødvendige for at fuldføre disse processer, og du kan tildele nye opgaver til de medarbejdere, der tidligere udførte manuelt arbejde, så de kan arbejde med mere vigtige opgaver.

3. Enkel data- og dokumentstyring

Når du bruger manuelle processer, er det let at miste overblikket over skriftlig kommunikation, regneark og andre dokumenter, uanset om de er udskrevet eller overført mellem mails. Og når du skal flytte oplysninger eller beregninger fra en datakilde til den næste, er der også større risiko for, at der opstår menneskelige fejl, og at der bruges mere tid. Procesautomatisering betyder, at alle dokumenter og data er samlet på én enkelt placering, og dokumentstyringen strømlines, så organisering og hentning af dokumenter er enkel.

4. Synlighed og gennemsigtighed

Du behøver ikke give dit team yderligere support, da automatiseringsløsningerne er en garanti for, at de bedste fremgangsmåder følges, og styring gennemtvinges. Ved hjælp af funktioner til indsamling, rapportering og analyse af data kan du få vist datadashboards, der giver synlighed og gennemsigtighed i forhold til, hvad alle aktuelt arbejder på, så du kan træffe beslutninger på et mere informeret grundlag.

5. Standardisering og overholdelse af angivne standarder ved behandling

Automatiseringsprocesser har faste retningslinjer for, hvem der kan foretage ændringer eller opdatere dokumenter, men det er ikke altid, at teammedlemmerne følger dem. Når automatisering af forretningsprocesser er implementeret, behøver du ikke være bekymret for manglende trin, da processen allerede er indbygget i systemet. Du kan opbygge et effektivt digitalt system til automatisering af arbejdsprocesser , der sikrer, at de rette oplysninger dirigeres til den rette person på det rette tidspunkt. Det betyder også, at virksomheder uden besvær kan holde styr på, hvem der bruger hvilke data – via logning af navne, datoer og tildelingsoplysninger. Når du dokumenterer disse oplysninger, hjælper det dig også med at opbygge revisionsspor og dokumentere overholdelse af angivne standarder.

6. Forbedret medarbejder- og kundetilfredshed

Da medarbejderne let kan få udført en masse af deres daglige ansvarsområder uden fejl, bliver dit team meget gladere, når der føjes en automatiseret løsning til processen. Automatisering giver et problemfrit miljø, hvor medarbejderne trives. Ledergodkendelser sker hurtigere, hvilket betyder, at medarbejderne kan fokusere på mere vigtige projekter, der støtter og optimerer de forretningsmæssige beslutninger. Og som en bonus vil du også få mere tilfredse kunder. Da dine kunder vil modtage mere præcise og ensartede data, vil de være mere tilfreds med slutproduktet eller resultaterne.

Begynd at strømline med Microsoft Power Automate

Når du indfører en ny procesautomatisering, kan du gøre arbejdet omkostningseffektivt, strømlinet og mindre følsomt over for fejl. Selvom en løsning til automatisering af forretningsprocesser fungerer som en holistisk tilgang til optimering af forretningsprocesserne, er det normalt nødvendigt at tilføje software, f.eks. et værktøj til procesautomatisering med robotteknologi (RPA) , i starten af en proces som en hjælp til at automatisere regelbaserede processer.

En grundig vurdering af ovenstående fordele ved automatisering af forretningsprocesser og RPA vil hjælpe dig, dit team og din organisation med at finde en løsning, som alle nemt kan tilpasse sig, uden at forstyrre de aktuelle virksomhedsstrategier. Power Automate bygger skalerbar, tidsbesparende automatisering af arbejdsprocesser, der kan håndtere alle dine individuelle jobs, hvilket gør det muligt at udføre en lang række besværlige opgaver på kort tid.