Estimer, hvilken AI Builder-kapacitet der er den rette for dig

Visitkortlæser

Identificerer og udtrækker oplysninger, f.eks. navn og mail, fra visitkort

Hvor mange visitkort skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed har 300 sælgere, som hver typisk føjer 15 kontakter til databasen over potentielle kunder hver måned. Hvis virksomheden skal automatisere behandlingen af visitkort vha. visitkortlæseren, skal virksomheden købe 1 enhed af AI Builder.

Lær mere om visitkortlæseren

Kategoriklassificering

Bruger behandling af naturligt sprog til at tildele tags til tekstindtastninger

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager og behandler 40.000 mails fra kunder pr. måned.
Hvis virksomheden skal kunne automatisere kategorisering og derefter foretage routing til det rette team ved hjælp af kategoriklassifikation og Power Automate, skal virksomheden købe 1 enhed af AI Builder.

Lær mere om kategoriklassificering

Dokumentbehandling

Identificerer og udtrækker felter og tabeller fra dokumenter

Hvor mange sider skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager og behandler leveringsordrer. Hvis den skal kunne automatisere leveringsprocessen vha. AI Builder -formularbehandling og Power Automate, skal den købe 2 millioner servicekreditter (2 enheder af AI Builder) til 20.000 sider af leveringsordrer pr. måned.

Få mere at vide om dokumentbehandling

Objektudtrækning

Genkender specifikke data fra tekst, og klassificerer derefter nøgleelementerne i foruddefinerede kategorier

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager og behandler 40.000 formularer med kundefeedback hver måned. Hvis virksomheden skal kunne automatisere udtrækningen af relevante oplysninger fra mailen og gemme dem i Microsoft Dataverse ved hjælp af objektudtrækning og Power Automate, skal virksomheden købe 1 enhed af AI Builder.

Lær mere om objektudtrækning

Læser til identitetsdokument

Læs og gem oplysninger fra identitetsdokumenter

Hvor mange identitetsdokumenter skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed igangsætter en særlig proces, hvor kunderne skal sende en scanning af deres kørekort, der er udstedt i staten, for at dokumentere deres bopæl. Firmaet skal købe 1 enhed af AI Builder for at automatisere udtrækningen af oplysninger fra 8.000 licenser pr. måned.

Lær mere om læseren til identitetsdokumenter

Billedklassificering

Kategoriser og tildel mærkater til billeder

Hvor mange billeder skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed indsamler 500.000 billeder af blomster hver måned som en del at deres drift. Hvis klassificering af disse billeder skal automatiseres for at identificere blomstertyper kræver det, at virksomheden køber 2 enheder af AI Builder.

Lær mere om billedklassificering

Fakturabehandling

Identificerer og udtrækker vigtige oplysninger fra fakturaer

Hvor mange fakturaer skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager og behandler 40.000 fakturaer hver måned. Hvis den skal kunne automatisere fakturabehandlingen vha. AI Builder-fakturabehandling og Power Automate, skal den købe 2 enheder af AI Builder.

Lær mere om fakturabehandling

Udtræk af vigtige udtryk

Identificerer og udtrækker nøglesætninger fra ustrukturerede tekstdokumenter

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed afholdt et arrangement for sine kunder og anmodede om, at de enkelte deltagere delte deres mening om arrangementet i en feedbackformular. Virksomheden skal købe 1 enhed af AI Builder for at udtrække nøglesætninger fra 1.000 formularsvar.

Lær mere om udtræk af nøglesætninger

Registrering af sprog

Identificerer det fremherskende sprog i et tekstdokument

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed har et globalt net af kunder, som kontakter virksomhedens supportteam via mail. Supportteamet modtager 30.000 mails pr. dag. Disse mails videresendes til kundeservicecentre i bestemte geografiske områder på basis af sproget i mailen. Hvis virksomheden skal fuldt automatisere processen med sprogregistrering, skal den købe 2 enheder af AI Builder.

Lær mere om sprogregistrering

Objektregistrering

Almindelig objektregistrering

Genkender, tæller og navngiver elementer i billeder

Hvor mange modeller skal du klargøre hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange billeder skal du klargøre hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange billeder skal du behandle hver måned med din klargjorte model?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Domænespecifik objektregistrering

Genkender, tæller og navngiver bestemte elementtyper i billeder, f.eks. brandlogoer eller genstande på detailhylder

Hvor mange modeller skal du klargøre hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange billeder skal du klargøre hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange billeder skal du behandle hver måned med din klargjorte model?

Angiv et heltal, der er større end nul.

En produktionsvirksomhed samler produkter i en produktionslinje. Et kontrolkamera tager snapshots af produktionslinjen hvert 5. sekund, så linjechefen får besked om manglende dele. Virksomheden skal købe 2 enheder af AI Builder for automatisk at registrere tilstedeværelsen af dele, når modellen gentrænes hver måned.

Lær mere om objektregistrering

Forudsigelse

Bruger historiske datamønstre og resultater til at forudsige fremtidige resultater

Hvor mange modeller har du brug for?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange resultater vil du forudsige pr. model?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor ofte vil du have brug for at opdatere forudsigelserne?

En virksomhed vil gerne forudsige kundeafgang ved hjælp af sin database med 2,5 millioner kunder. Virksomheden skal købe 1 enhed af AI Builder for at gentræne AI Builder-forudsigelsesmodellen og opdatere den forudsagte afgang løbende hver måned uden afbrydelser.

Lær mere om forudsigelse

Behandling af kvittering

Identificerer og udtrækker vigtige oplysninger fra kvitteringer

Hvor mange kvitteringer skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager og behandler 2.000 kvitteringer hver måned. Virksomheden skal købe 1 enhed af AI Builder for at automatisere udgiftsrapporteringen ved hjælp af behandling af kvitteringer i AI Builder og Power Automate.

Lær mere om kvitteringsbehandling

Analyse af synspunkter

Registrerer positive, negative eller neutrale synspunkter i tekstdata

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed anmoder om feedback om et nyt produkt ved at sende et spørgeskema ud til 1.000 kunder. Virksomheden bestemmer derefter procentdelen af positive, negative og neutrale synspunkter. Virksomheden skal købe 1 enhed af AI Builder for automatisk at analysere synspunkterne i feedback.

Lær mere om analyse af synspunkter

Tekstgenkendelse

Bruger optisk tegngenkendelse (OCR) til at registrere trykt og håndskrevet tekst i billeder

Hvor mange billeder skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed har 20 feltoperatører, der bruger tekstgenkendelse til at udtrække id'erne for selvbetjeningsautomater fra fotos. For at automatisere processen til udtræk af maskin-id'erne fra billeder fuldt ud skal virksomheden købe 1 million tjenestekreditter (1 enhed af AI Builder) til 50.000 fotos pr. måned.

Lær mere om tekstgenkendelse

Oversættelse af tekst

Oversæt tekst til mere end 60 sprog

Hvor mange tekststrenge skal du analysere i løbet af en måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager 60.000 kundeanmodninger pr. måned på forskellige sprog. Hvis den skal kunne automatisere oversættelsen af disse anmodninger vha. AI Builder-tekstoversættelse og Power Automate, skal den købe 2 enheder af AI Builder.

Lær mere om tekstoversættelse

Tekstgenerering med GPT og AI-prompter

Opret tekst, opsummer dokumenter og med mere med GPT

Hvor mange GPT-anmodninger skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager og behandler mails med kundeanmodninger. Hver GPT-anmodning indeholder mailinput - i gennemsnit 500 ord, altså 350 tokens - plus anmodningen (300 ord, altså 210 tokens). Det genererede svar skal være omkring 500 ord (350 tokens). Som en hjælp til at automatisere svarene vha. AI Builder GPT og Power Automate, skal virksomheden købe 3 millioner servicekreditter (3 enheder af AI Builder) til 200.000 mails om måneden.

Lær mere om tekstgenerering
t

Omkostningsestimat 1, 2

Enheder af add-ons til AI Builder 3,4 0 enheder
$0 månedligt gebyr

1 Priser er estimater og kan ændres. De udgør ikke et formelt tilbud. De faktiske kapacitetskrav kan variere markant baseret på brugsfrekvens, antal træninger og andre faktorer. Dette estimat skal blot betragtes som vejledende og er ikke nogen garanti for ydeevnen eller den faktiske pris.

2 Den viste mængde af AI Builder-enheder og de tilsvarende gebyrer afspejler både modeller, der nu er generelt tilgængelige, og dem, der i øjeblikket er frigivet som forhåndsversion. Det er kun modeller, som er generelt tilgængelige, der forbruger AI Builder-kapacitet. Lær mere om frigivelsesstatus.

3 Priser på AI Builder-add-on omfatter ikke basislicens til Power Apps, Power Automate eller Dynamics 365.

4 Prisen på add-on-enheden afhænger af volumen: $500 ved indkøb af 1-9 enheder (trin 1), $375 ved indkøb af 10-49 enheder (trin 2), $250 ved indkøb af mere end 50 enheder (trin 3).