Estimer, hvilken AI Builder-kapacitet der er den rette for dig

Visitkortlæser

Identificerer og udtrækker oplysninger, f.eks. navn og mail, fra visitkort

Hvor mange visitkort skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed har 300 sælgere. Disse føjer typisk hver 15 kontakter til databasen med mulige kunder pr. måned. Hvis virksomheden vil automatisere behandlingen af visitkort vha. visitkortlæseren, skal virksomheden købe 1 enhed af AI Builder.

Lær mere om visitkortlæseren

Kategoriklassificering

Bruger behandling af naturligt sprog til at tildele tags til tekstindtastninger

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager og behandler 40.000 mails fra kunder pr. måned.
Hvis virksomheden skal kunne automatisere kategorisering og derefter foretage routing til det rette team ved hjælp af kategoriklassifikation og Power Automate, skal virksomheden købe 1 enhed af AI Builder.

Lær mere om kategoriklassificering

Objektudtrækning

Genkender specifikke data fra tekst og klassificerer derefter nøgleelementerne i foruddefinerede kategorier

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager og behandler 40.000 formularer med kundefeedback hver måned.
Hvis virksomheden skal kunne automatisere udtrækningen af relevante oplysninger fra mailen og gemme dem i Microsoft Dataverse ved hjælp af objektudtrækning og Power Automate, skal virksomheden købe 1 enhed af AI Builder.

Lær mere om objektudtrækning

Formularbehandling

Identificerer og udtrækker felter og tabeller fra dokumenter

Hvor mange sider skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager og behandler leveringsordrer. For at automatisere leveringsprocessen ved hjælp af AI Builder-formularbehandling og Power Automate skal virksomheden købe 2 millioner tjenestekreditter (2 enheder af AI Builder) til 4000 sider af leveringsordrer pr. måned.

Lær mere om formularbehandling

Læser til identitetsdokument

Læs og gem oplysninger fra identitetsdokumenter

Hvor mange identitetsdokumenter skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed igangsætter en særlig proces, hvor kunderne skal sende en scanning af deres kørekort, der er udstedt i staten, for at dokumentere deres bopæl. Firmaet skal købe 1 enhed af AI Builder for at automatisere udtrækningen af oplysninger fra 8.000 licenser pr. måned.

Lær mere om læseren til identitetsdokumenter

Fakturabehandling

Identificerer og udtrækker vigtige oplysninger fra fakturaer

Hvor mange fakturaer skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager og behandler 3.000 fakturaer hver måned. Virksomheden skal købe 2 enheder af AI Builder for at automatisere fakturabehandlingen ved hjælp af AI Builder-fakturabehandling og Power Automate.

Lær mere om fakturabehandling

Udtræk af vigtige udtryk

Identificerer og udtrækker nøglesætninger fra ustrukturerede tekstdokumenter

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma har holdt en begivenhed for deres kunder og anmodet hver deltager om at dele sin mening om begivenheden i en feedbackformular. Hvis firmaet vil udtrække nøgleordene fra 1.000 formularsvar, skal firmaet købe 1 enhed af AI Builder.

Lær mere om udtræk af nøglesætninger

Registrering af sprog

Identificerer det fremherskende sprog i et tekstdokument

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed har et globalt net af kunder, som kontakter virksomhedens supportteam via mail. Supportteamet modtager 3.000 mails pr. dag. Disse mails videresendes til kundeservicecentre i bestemte geografiske områder på basis af sproget i mailen. Hvis virksomheden skal fuldt automatisere processen med sprogregistrering, skal virksomheden købe 2 enheder af AI Builder.

Lær mere om sprogregistrering

Objektregistrering

Almindelig objektregistrering

Genkender, tæller og navngiver elementer i billeder

Hvor mange billeder skal du behandle hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange modeltræninger skal du udføre hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Domænespecifik objektregistrering

Genkender, tæller og navngiver bestemte elementtyper i billeder, herunder brandlogoer eller genstande på detailhylder

Hvor mange billeder skal du behandle hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange modeltræninger skal du udføre hver måned?

Angiv et heltal, der er større end nul.

En produktionsvirksomhed samler produkter på en produktionslinje. Et kontrolkamera tager snapshots af produktionslinjen hvert 30. sekund og advarer linjechefen i tilfælde af manglende dele. Hvis firmaet automatisk vil registrere tilstedeværelsen af dele, hvor modellen trænes hver måned, skal firmaet købe 2 enheder af AI Builder.

Lær mere om objektregistrering

Forudsigelse

Bruger historiske datamønstre og resultater til at forudsige fremtidige resultater

Hvor mange modeller har du brug for?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor mange resultater vil du forudsige pr. model?

Angiv et heltal, der er større end nul.

Hvor ofte vil du have brug for at opdatere forudsigelserne?

Et firma ønsker at forudsige kundeafgang vha. sin database med 2.500.000 kunder. Hvis firmaet vil træne sin AI Builder-forudsigelsesmodel og opdatere de estimerede afgange hver måned, skal firmaet købe 1 enhed af AI Builder for at kunne køre uden afbrydelse.

Lær mere om forudsigelse

Behandling af kvittering

Identificerer og udtrækker vigtige oplysninger fra kvitteringer

Hvor mange kvitteringer skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed modtager og behandler 2.000 kvitteringer hver måned. Virksomheden skal købe 1 enhed af AI Builder for at automatisere udgiftsrapporteringen ved hjælp af AI Builder-kvitteringsbehandling og Power Automate.

Lær mere om kvitteringsbehandling

Analyse af synspunkter

Registrerer positive, negative eller neutrale synspunkter i tekstdata

Hvor mange tekststrenge skal du analysere hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma beder om feedback på et nyt produkt ved at sende et spørgeskema til 1.000 kunder. Firmaet bestemmer derefter procenten for positive, negative og neutrale synspunkter. Hvis firmaet automatisk skal kunne analysere synspunkterne, skal firmaet købe 1 enhed af AI Builder.

Lær mere om analyse af synspunkter

Tekstgenkendelse

Bruger optisk tegngenkendelse (OCR) til at registrere trykt og håndskrevet tekst i billeder

Hvor mange billeder skal du behandle hver måned?

Please enter a whole number greater than zero.

En virksomhed har 20 feltoperatører, der bruger tekstgenkendelse til at udtrække id'erne for selvbetjeningsautomater fra fotos. For at automatisere processen til udtræk af maskin-id'erne fra billeder fuldt ud skal virksomheden købe 1 million tjenestekreditter (1 enhed af AI Builder) til 50.000 fotos pr. måned.

Lær mere om tekstgenkendelse

Oversættelse af tekst

Oversæt tekst til mere end 60 sprog

Hvor mange tekststrenge skal du analysere i løbet af en måned?

Please enter a whole number greater than zero.

Et firma modtager 15.000 kundeanmodninger pr. måned på forskellige sprog. Hvis virksomheden skal automatisere oversættelsen af disse anmodninger ved hjælp af tekstoversættelse og Power Automate, skal virksomheden købe 2 enheder af AI Builder.

Lær mere om tekstoversættelse

Omkostningsestimat 1, 2

Enheder af add-ons til AI Builder 3 0 enheder
$0 månedligt gebyr

1 Priser er tilnærmede, da de kan ændres, og de repræsenterer ikke et formelt tilbud. Faktiske kapacitetskrav kan variere væsentligt baseret på brugsfrekvens, antal træninger og andre faktorer. Dette estimat må kun betragtes som vejledende og giver ikke garanti for ydelse eller faktisk pris.

2 Den viste AI Builder-enhedsmængde og de tilhørende gebyrer afspejler de modeller, der er nået til den generelle tilgængelighed (GT), og de, der er frigivet i forhåndsversion. Kun GT-modeller forbruger kapacitet af AI Builder. Lær mere om frigivelsesstatus.

3 Priser på AI Builder-add-on omfatter ikke basislicens til Power Apps, Power Automate eller Dynamics 365.