Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB er en globalt distribueret flermodels-databaseservice, som er designet til at skalere gennemløb og lager fleksibelt og uafhængigt på tværs af et vilkårligt antal geografiske regioner med en omfattende SLA.

Premium
Azure Cosmos DB