Azure Cognitive Service for Language

Azure Cognitive Service for Language, tidligere kendt som "Tekstanalyse"-connector, registrerer sprog, synspunkt og meget mere af den tekst, du angiver.

Azure Cognitive Service for Language