Azure Table Storage

Azure Table Storage er en service, der gemmer strukturerede NoSQL-data i cloud, og giver en nøgleattribut-Store i et skemaløst design. Log på din Storage-konto for at oprette, opdatere og foretage forespørgsler i tabeller med mere.

Premium
Azure Table Storage