Azure-køer

Azure Queue Storage leverer meddelelsen i clouden mellem applikationskomponenter. Queue Storage understøtter også administration af asynkrone opgaver og oprettelse af procesarbejdsgange.

Premium
Azure-køer