Šablona Microsoft Power Automate

SharePoint SharePoint Office 365 Users Notifications Schválení Mail

Žádost o schválení vybrané položky nadřízeným

By Microsoft

Umožňuje odeslat vedoucímu pracovníkovi žádost o schválení vybrané položky. Váš nadřízený může žádost zobrazit a schválit v Centru schválení. Pokud chcete tok aktivovat, vyberte položku a v nabídce Tok zvolte tento tok.

Ikona toku

Pracujte méně, udělejte více

Připojte své oblíbené aplikace a automatizujte opakující se úkoly.

Ikona přehrávání

Jak to funguje

Podívejte se na krátké video o Microsoft Power Automate.

Ikona knihy

Zdokonalujte své dovednosti

Zjistěte, jak vytvářet toky, od snadných až po pokročilé.

Další šablony k vyzkoušení