Basecamp 2

Basecamp 2 udržuje osoby na stejné stránce. Bez ohledu na to, jaká je vaše role, každý pracuje na stejném cíli: společném dokončení projektu.

Basecamp 2