Azure Table Storage

Azure Table Storage je služba, která ukládá strukturovaná data NoSQL do cloudu a nabízí úložiště klíčů a atributů, které ve svém návrhu nepoužívá schémata. Přihlaste se k účtu Storage a budete moct vytvářet a aktualizovat tabulky, dotazovat se na ně a používat další funkce.

Premium
Azure Table Storage