Protokoly služby Azure Monitor

Tento konektor slouží k zadání dotazu na protokoly Azure Monitor napříč pracovním prostorem služby Log Analytics a komponenty Application Insights, aby bylo možné vypsat nebo vizualizovat výsledky.

Premium
Protokoly služby Azure Monitor