Azure Data Factory

Azure Data Factory je hybridní služba integrace dat, která podporuje škálování a umožňuje vytvářet, plánovat a orchestrovat pracovní postupy ETL/ELT bez ohledu na to, kde se nacházejí vaše data, ať už v cloudu, nebo v místní síti.

Premium
Azure Data Factory