Azure Blob Storage

Microsoft Azure Storage poskytuje masivně škálovatelné, trvanlivé a vysoce dostupné úložiště dat v cloudu a slouží jako řešení datového úložiště pro moderní aplikace. Po připojení k Blob Storage můžete provádět různé operace, jako je vytváření, aktualizace, načítání a odstraňování objektů blob na vašem účtu Azure Storage.

Premium
Azure Blob Storage