Azure App Service

Konektor Azure App Service umožňuje spravovat služby aplikací a serverové farmy ve vašem předplatném.

Premium
Azure App Service