Osoba drží v jedné ruce papíry a dívá se přitom na tablet

Šest výhod automatizace obchodních procesů

Díky automatizaci obchodních procesů (BPA) může vaše společnost získat řadu okamžitých i dlouhodobých výhod prostřednictvím automatizace každodenních operací. Tím se zvýší celková konkurenceschopnost společnosti.

Co je automatizace obchodních procesů?

Vzhledem k tomu, že vaše firma i nadále zpracovává velké množství dat a denně řeší mnoho úkolů, může být pro členy týmu obtížnější snížit chybovost a zpoždění nebo zlepšit neefektivní systémy. Automatizace obchodních procesů umožňuje vytvářet, spravovat a optimalizovat pracovní postupy, které zvyšují efektivitu a produktivitu organizace.

Automatizace obchodních procesů je automatizace každodenních, opakovatelných obchodních procesů, které se obvykle provádějí ručně. Od víceúrovňových pracovních postupů až po jednoduché odpovědi zákazníkům nabízí BPA možnost rychle a efektivně dokončit opakující se práci a přejít na bezpapírové procesy. To znamená automatizaci úloh, které se týkají nadměrného množství nezpracovaných dat a dokumentace, jako je vývoj produktů, prodej, lidské zdroje a další. Přidání softwaru pro řízení obchodních procesů (BPMS) vám pomůže spravovat všechny nové pracovní postupy vytvořené pomocí automatizace obchodních procesů.

Výhody implementace řešení BPA

Jakmile pochopíte, jaké procesy mohou být automatizovány a jak vytvořit dynamický pracovní postup pro váš tým, můžete využít výhody toho, co nabízí automatizace obchodních procesů. Níže je uvedeno šest hlavních výhod, které vaše organizace může získat při automatizaci obchodních procesů:

  1. Zvýšení efektivity a produktivity. Když přidáte nové řešení automatizace, které eliminuje možnosti chyb, stane se vaše podnikání okamžitě efektivnějším a s menším počtem chyb. Odstraněním težkopádných a zdlouhavých manuálních procesů, které váš tým denně provádí, eliminujete problematická místa a zrychlíte důležité obchodní procesy mezi obchodními jednotkami, členy týmu i všemi zaměstnanci v rámci organizace.
  2. Snížení časové náročnosti a nákladů. Automatizace pomáhá vašemu podniku snížit náklady a zvýšit ziskovost, zejména v případě týmů, které své povinnosti vykonávají pomocí manuálních papírových procesů. Vzhledem k tomu, že automatizace procesů urychluje interní operace, můžete snadno ušetřit čas a peníze na zdrojích potřebných k dokončení těchto procesů. Zaměstnancům, kterým byly dříve přidělovány manuální úkoly, můžete dát na starost důležitější záležitosti.
  3. Snadná správa dat a dokumentů. Při použití manuálních procesů mohou zaměstnanci snadno ztratit přehled o písemné komunikaci, tabulkách a dalších dokumentech, ať už tištěných nebo přeposílaných e-mailem. Navíc nutnost přesouvat informace nebo provádět výpočty z jednoho zdroje dat do druhého znamená větší riziko lidských chyb a také více času. Automatizace procesů znamená, že všechny vaše dokumenty a data jsou umístěny na jednom místě. To zjednodušuje správu dokumentů a jejich organizace i vyhledávání jsou snadné.
  4. Viditelnost a transparentnost. Svému týmu nebudete muset poskytovat další podporu, protože řešení pro automatizaci pomáhají zajistit dodržování osvědčených postupů a zásady správného řízení. Díky možnostem sběru dat, reportingu a analýzy můžete zobrazovat řídící panely dat, které poskytují přehled a transparentnost toho, na čem všichni aktuálně pracují a umožňuje přijímat informovanější rozhodnutí.
  5. Standardizace procesů a dodržování předpisů. Automatizační procesy mají přísné pokyny, kdo může provádět změny nebo aktualizovat dokumenty, ale členové vašeho týmu je nemusí vždy dodržovat. Se zavedeným systémem BPA se nemusíte obávat vynechaných kroků, protože proces je již zabudován do systému. Můžete vytvořit efektivní digitální automatizaci pracovních postupů , která zajišťuje, že jsou správné informace směrovány ke správné osobě ve správný čas. To také znamená, že podniky budou moci sledovat, kdo jaká data používá – prostřednictvím protokolování jmen, dat a podrobností přiřazení bez jakýchkoliv potíží. Dokumentace těchto informací vám také pomůže vytvořit záznam pro audit a prokázat dodržování předpisů.
  6. Zvýšení spokojenosti zaměstnanců a zákazníků. Přidání automatizovaného řešení do procesu umožní zaměstnancům snadno a bezchybně dokončit mnoho každodenních povinností. Díky tomu bude váš tým mnohem spokojenější. Automatizace přináší prostředí bez problémů, ve kterém se zaměstnancům může dařit. Schvalování manažery je rychlejší, což znamená, že se vaši zaměstnanci mohou soustředit na důležitější projekty, které motivují a inovují obchodní rozhodnutí. A jako bonus budete mít spokojenější zákazníky. Protože vaši zákazníci budou dostávat přesnější a konzistentnější data, budou s konečným produktem nebo výsledky spokojenější.

Začněte zefektivňovat pomocí služby Microsoft Power Automate

Díky přijetí nové automatizace procesů budete moct svou práci nákladově zlevnit, zefektivnit a snížit náchylnost k chybám. Zatímco BPA funguje jako holistický přístup k optimalizaci vašich obchodních procesů, přidání softwaru, jako je robotická automatizace procesů , pomáhá automatizovat úkoly řízené pravidly, které jsou obvykle nutné na začátku procesu.

Klíčem k dosažení rovnováhy mezi BPA a RPA je najít takové řešení, kterému se vy, váš tým a organizace snadno přizpůsobíte a které zároveň nenaruší stávající obchodní strategie. Služba Power Automate vytváří škálovatelné, časově úsporné automatizace pracovních postupů, které si poradí se všemi jednotlivými úlohami a umožní vám dokončit řadu nudných úkolů v krátkém čase.