Osoba mluví po telefonu a dívá se na přenosný počítač

6 výhod automatizace obchodních procesů

Jelikož vaše firma nadále zpracovává velké množství dat a každý den se potýká s mnoha úkoly, může být pro členy vašeho týmu obtížnější snížit chybovost, zpoždění a neefektivní obchodní systémy. Přidáním intuitivního softwaru, jako je automatizace obchodních procesů, bude vaše společnost schopna těžit z mnoha okamžitých a dlouhodobých výhod prostřednictvím automatizace každodenních operací, což vaší firmě umožní zůstat na dnešních trzích konkurenceschopnou.

Co je automatizace obchodních procesů?

Automatizace obchodních procesů (BPA) je automatizace každodenních opakovaných obchodních procesů, které se obvykle dokončují ručně. Od víceúrovňových pracovních postupů až po jednoduché reakce zákazníků vám BPA nabízí možnost rychle a efektivně dokončit opakující se práci a přejít na bezpapírové procesy. To znamená automatizovat úlohy, které nakládají s nadměrným množstvím nezpracovaných dat a dokumentace, jako je vývoj produktů, prodej, lidské zdroje a další. Přidání softwaru software pro řízení obchodních procesů (BPMS) pomáhá spravovat všechny nové pracovní postupy vytvořené z vaší nové automatizace obchodních procesů za účelem vytváření, správy a optimalizace efektivity vaší organizace.

Výhody implementace řešení BPA

Jakmile pochopíte, jaké procesy mohou být automatizovány a jak vytvořit dynamický pracovní postup pro váš tým, můžete využít výhody toho, co automatizační software nabízí. Zde je šest hlavních výhod, které vaše organizace získá při automatizaci vašich obchodních procesů:

1. Vyšší efektivita a produktivita

Když přidáte nové řešení automatizace, které eliminuje možnosti chyb, bude vaše podnikání okamžitě efektivnější a s menším počtem chyb. Odstraněním težkopádných a bolestivých manuálních procesů, které váš tým denně provádí, eliminujete problematická místa a zrychlíte důležité obchodní procesy mezi obchodními jednotkami, členy týmu a všemi zaměstnanci v rámci vaší organizace.

2. Snížený čas a náklady

Automatizace pomáhá vašemu podnikání snížit náklady a zvýšit ziskovost, zejména v odpovědnostech souvisejících s manuálními papírovými procesy. Vzhledem k tomu, že automatizace procesů urychluje vaše interní operace, je snadné ušetřit čas a peníze na zdrojích potřebných k dokončení těchto procesů, a vy můžete dát zaměstnancům, kterým byly dříve přidělovány manuální úkoly, na starost důležitější záležitosti.

3. Jednoduchá data a správa dokumentů

Při použití manuálních procesů je snadné ztratit přehled o písemné komunikaci, tabulkách a dalších dokumentech, ať už tištěných nebo přeposílaných e-mailem. Navíc přesouvání informací nebo výpočet z jednoho zdroje dat do druhého představuje větší možnost lidských chyb a zabírá to více času. Automatizace procesů znamená, že všechny vaše dokumenty a data jsou umístěny na jednom místě, což zjednodušuje správu dokumentů a jejich uspořádání a vyhledávání je snadné.

4. Vizibilita a transparentnost

Nebudete muset svému týmu poskytovat další podporu, protože automatizační řešení zaručují dodržování osvědčených postupů a zásady správného řízení jsou automaticky vynucovány. Prostřednictvím shromažďování údajů, zpráv a analytických funkcí budete moci zobrazit datové řídicí panely, které nabízejí viditelnost a transparentnost toho, na čem všichni aktuálně pracují, abyste mohli přijímat informovanější rozhodnutí.

5. Standardizace procesu a dodržování předpisů

Automatizační procesy mají přísné pokyny, kdo může provádět změny nebo aktualizovat dokumenty, ale členové vašeho týmu je nemusí vždy dodržovat. Díky zavedenému BPA se nemusíte starat o zmeškané kroky, protože proces je již zabudován v systému. Můžete vytvořit efektivní digitální automatizaci pracovních postupů , který zajišťuje, že jsou správné informace směrovány ke správné osobě ve správný čas. To také znamená, že podniky budou moci sledovat, kdo jaká data používá - prostřednictvím protokolování jmen, dat a podrobností přiřazení bez jakýchkoliv potíží. Zdokumentování těchto informací vám také pomůže během auditů a prokazování souladu s předpisy.

6. Vyšší spokojenost zaměstnanců a zákazníků

Jelikož vaši zaměstnanci jsou schopni snadno a bezchybně dokončit spoustu svých každodenních povinností, bude váš tým mnohem spokojenější, když do vašeho procesu přidá automatizované řešení. Automatizace poskytuje plynulé prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci excelovat. Schvalování manažerů je rychlejší, což znamená, že se vaši zaměstnanci mohou soustředit na důležitější projekty, které motivují a inovují obchodní rozhodnutí. A jako bonus budete mít také spokojenější zákazníky. Protože vaši zákazníci dostanou přesnější a konzistentnější data, budou s konečným produktem nebo výsledky spokojenější.

Začněte být efektivnější díky Microsoft Power Automate

Přijetím nové automatizace procesů budete moci svou práci nákladově zlevnit, zefektivnit a snížit náchylnost k chybám. Zatímco BPA slouží jako holistický přístup k optimalizaci vašich obchodních procesů, přidání softwaru, jako je nástroj automatizace robotických procesů (RPA) , pomáhá automatizovat procesy řízené pravidly, které jsou obvykle nutné na začátku procesu.

Klíčem k vyvážení výše uvedených výhod s BPA a RPA je pomoci vám, vašemu týmu a organizaci najít jedno řešení, kterému se můžete všichni snadno přizpůsobit, aniž byste přerušili jakoukoli ze svých současných obchodních strategií. Power Automate vytváří škálovatelné a časově úsporné automatizace pracovních postupů, které zvládnou všechny vaše jednotlivé úlohy, což vám umožní dokončit velké množství zdlouhavých úkolů v krátkém čase.