Azure Blob Storage

El Microsoft Azure Storage proporciona un emmagatzematge d'alta disponibilitat, durable i massivament escalable per a les dades al núvol i és la solució d'emmagatzematge de dades de les aplicacions modernes. Connecteu-vos al Blob Storage per realitzar diverses operacions, com ara crear, actualitzar, obtenir i suprimir als BLOB del compte d'Azure Storage.

Premium
Azure Blob Storage