Una persona que mira una pantalla d'ordinador tot informant-se suposadament sobre l'automatització robòtica dels processos

El que heu de saber sobre els avantatges de l'RPA

Com a solució, l'automatització robòtica dels processos (RPA) té molts avantatges per a les organitzacions i les indústries quan s'aplica a tasques i fluxos de treball. Avui, les organitzacions estan adoptant l'RPA i beneficiant-se dels augments de la productivitat laboral, la precisió, la velocitat i el compliment. Obteniu informació sobre com pot beneficiar l'RPA el vostre negoci.

Els avantatges de l'automatització robòtica dels processos

Amb l'RPA, la vostra empresa pot automatitzar processos i tasques per estalviar temps i evitar errors humans habituals. El programari d'RPA funciona configurant robots per dur a terme tasques que normalment farien humans. Es pot ensenyar als bots a fer clic i escriure en les aplicacions, així com configurar-los per a tasques més complexes, sense necessitat d'intervenció humana. L'RPA beneficia el vostre negoci automatitzant diverses activitats, com ara la transferència de dades, l'actualització de perfils de clients, l'entrada de dades, la gestió de l'inventari i altres tasques més complexes.

Aquí us mostrem set avantatges clau de l'automatització robòtica dels processos:

 1. Estalvieu temps

  Les tasques administratives repetitives són una part comuna de molts processos empresarials. L'RPA permet a la vostra empresa automatitzar i realitzar tasques repetitives amb una velocitat robòtica ràpida. A més, la vostra empresa i els vostres empleats es beneficien de l'RPA en poder dedicar més temps a tasques sensibles i complexes.

 2. Augmenteu la rendibilitat de la inversió

  Les eines d'RPA són més eficients que els humans en la gestió de tasques repetitives i ajuden la vostra empresa a millorar la productivitat laboral. És per això que un dels majors beneficis de l'RPA és el seu impacte positiu en la rendibilitat de la inversió. Amb l'automatització robòtica dels processos, la vostra empresa pot millorar diversos processos i recopilar quantitats importants de dades qualitatives i quantitatives al llarg del temps, cosa que ajuda a informar i gestionar els costos de manera més eficient.

 3. Elimineu els errors humans

  Si som realistes, per molt hàbil que sigui una persona en la seva funció, l'error humà i la fatiga sempre són factors a tenir en compte. Amb l'RPA, els robots automatitzats mai es cansen, de manera que les tasques es realitzen amb precisió, tal com ha de ser, cada vegada.

 4. Augmenteu la seguretat

  La ciberseguretat és molt important per al vostre negoci i les solucions d'RPA ajuden a protegir-se de les amenaces de seguretat. L'RPA augmenta la seguretat reduint el nombre d'interaccions humanes amb dades i informació sensibles, la qual cosa ajuda a prevenir filtracions de dades i incompliments costosos. Les eines d'RPA ajuden a mantenir la vostra empresa segura, ja sigui protegint l'accés d'usuaris no autoritzats o duent a terme tancaments de sessió de comptes.

 5. Augmenteu el compliment

  El compliment és important per a la fiabilitat i la sostenibilitat del vostre negoci i les solucions d'RPA compleixen les regles i directrius establertes amb gran precisió i coherència. Normalment, la majoria de les organitzacions segueixen diverses regulacions de la indústria i del govern, i aquestes organitzacions aprofiten els beneficis de l'RPA amb un compliment automatitzat i coherent. A més, l'RPA es pot auditar des d'una única ubicació, en lloc de realitzar auditories de diverses aplicacions, cosa que redueix els riscos de compliment. L'Automatització robòtica dels processos es pot aplicar als fluxos de treball i enviaments de contractes, les actualitzacions de formularis, així com a les notificacions relacionades amb el compliment i a les alertes.

 6. Ajusteu l'escala de l'automatització de processos empresarials

  Com que la vostra empresa aplica una eina d'RPA per a més activitats empresarials, l'automatització de processos i tasques s'expandeix a tota la vostra organització. L'automatització robòtica dels processos també permet al vostre negoci ajustar l'escala per satisfer els increments estacionals de la demanda i assolir els objectius previstos amb més confiança, ja sigui processant comandes o factures, gestionant l'inventari o amb altres formes de producció i servei.

 7. Satisfacció dels empleats

  Quan els processos tediosos s'automatitzen, s'allibera els empleats perquè puguin centrar-se en necessitats més crítiques del vostre negoci. Com que l'RPA redueix les tasques repetitives que solen dur a terme les persones, augmenta la satisfacció dels empleats. Els empleats poden aplicar les seves habilitats a tasques que requereixen un pensament estratègic, com ara la planificació empresarial, les relacions públiques i les pluges d'idees.

Com beneficia l'automatització del flux de treball a la vostra organització?

L'automatització del flux de treball fa referència a l'ús de la tecnologia d'automatització per automatitzar i connectar processos empresarials per formar un flux de treball racionalitzat. Mentre que l'automatització del flux de treball utilitza l'RPA per dur a terme les tasques individuals d'un flux de treball, és diferent de l'RPA perquè automatitza i connecta processos sencers des del principi fins a la finalització, formant un flux de treball complet.

Aquí us mostrem quatre raons per les quals l'automatització del flux de treball pot beneficiar la vostra organització:

 1. Simplificar els processos

  L'automatització del flux de treball connecta i automatitza diverses activitats relacionades amb el treball alhora que completa les tasques amb més rapidesa i precisió que els humans, cosa que facilita els processos per a la vostra organització.

 2. Augmentar la productivitat

  De vegades, les empreses necessiten tenir la capacitat de dur a terme processos més ràpidament per ajudar a satisfer una demanda superior a la mitjana. El programari d'automatització del flux de treball augmenta la productivitat augmentant la velocitat i la precisió dels vostres processos empresarials i ajustant l'escala dels processos automatitzats dins de la vostra organització. Un augment de la productivitat significa una major capacitat per atendre i fer créixer la vostra organització i base de clients.

 3. Augmentar la fiabilitat

  Com que els processos automatitzats compleixen les regles d'un flux de treball amb precisió, ofereixen resultats que tenen menys probabilitats de tenir errors. Per tant, la vostra organització guanya confiança quan les eines d'automatització ofereixen resultats fiables i de confiança cada vegada.

 4. Controlar els costos

  Totes les empreses volen gestionar els seus costos i despeses de manera eficient. Tanmateix, els processos empresarials sovint es veuen influenciats per moltes variables, com ara la demanda i la producció humana variables, que poden provocar que els costos fluctuïn. L'automatització del flux de treball permet que la vostra organització tingui resultats i costos més previsibles mitjançant l'automatització dels processos estandarditzats. Mitjançant l'automatització del flux de treball, la vostra organització redueix la necessitat de recursos addicionals i, com a resultat, està més preparada per gestionar els costos i satisfer les diferents demandes de manera més coherent.

RPA per a indústries i departaments

L'RPA es pot adaptar per gestionar tasques per a diferents indústries i departaments. A continuació es mostra com poden utilitzar l'automatització robòtica dels processos les sis indústries i departaments següents:

 1. Tecnologia de la Informació

  Els departaments de tecnologia de la informació (TI) es beneficien de l'eines d'RPA aconseguint un major compliment, una reducció de la càrrega de treball i una disminució del risc de seguretat. Aquests departaments reben regularment multitud de preguntes, tiquets i tasques relacionades amb la seguretat. L'RPA redueix la càrrega de treball que experimenten els departaments de TI quan s'implementa per gestionar tasques que no requereixen intervenció especialitzada, com ara tiquets de triatge i recordatoris d'actualització de programari. Malgrat això, l'RPA també pot gestionar tasques especialitzades, com ara comprovacions de compliment de les aplicacions o la configuració i gestió de la infraestructura.

 2. Recursos humans

  Reduïu el temps dedicat a tasques repetitives associades a activitats com l'adquisició i la incorporació d'empleats. Els recursos humans poden utilitzar programari d'RPA per processar ràpidament aplicacions a la recerca de contractacions rellevants i altament qualificades. L'RPA també es pot adaptar per realitzar tasques rutinàries d'incorporació, com per exemple proporcionar les credencials als nous empleats, com ara correus electrònics i contrasenyes, així com la documentació d'incorporació necessària.

 3. Finances

  Per als equips de finances, la precisió de les dades i el manteniment de registres són essencials. Les eines d'RPA augmenten la precisió i la fiabilitat de la comptabilitat i la gestió de dades. El programari d'RPA també pot ajudar els departaments financers mitjançant la realització de càlculs financers simples o complexos, l'automatització de la comunicació de comptes a cobrar, la consolidació i els informes automatitzats i la validació de pagaments.

 4. Vendes

  Amb una solució d'RPA, els processos de venda es fan més fàcils. Mitjançant l'automatització, els equips de vendes augmenten el volum de negoci potencial mitjançant la divulgació automatitzada, les actualitzacions de perfils i l'adquisició de nous clients potencials. Una eina d'RPA també redueix la necessitat d'expertesa en tasques rutinàries entre departaments, i permet una millor col·laboració entre els equips de vendes i d'altres departaments.

 5. Màrqueting

  Els equips de màrqueting utilitzen l'automatització robòtica dels processos en benefici seu de diverses maneres. Per exemple, els departaments de màrqueting implementen l'RPA per a la compra d'anuncis, l'activació de guies i la gestió i l'anàlisi de fluxos de treball. Amb el programari RPA, els equips de màrqueting eviten la pèrdua de creativitat i se centren en la creació i el lliurament de contingut.

 6. Operacions

  L'RPA pot racionalitzar i reduir els costos dels diferents processos operatius. Per exemple, l'RPA es pot utilitzar per avaluar ràpidament consultes i respondre a sol·licituds com a part dels processos de contractació. I per a les cadenes de subministrament, l'RPA gestiona les comandes, les comunicacions i el compliment de comandes i el processament de pagaments.

Més informació sobre les eines d'RPA

A mesura que aprengueu més coses sobre les eines d'RPA, és important conèixer les funcionalitats de l'RPA, així com les diferències entre l'RPA i l'automatització del flux de treball. També és important entendre bé les necessitats del vostre negoci primer i després trobar la solució d'RPA correcta per resoldre aquestes necessitats i millorar els vostres processos empresarials.

Per trobar eines d'automatització robòtica dels processos, exploreu eines d'RPA com ara el Microsoft Power Automate, que presenta robustes capacitats d'RPA.

Preguntes més freqüents

Quins són els avantatges de l'automatització robòtica dels processos?

Els avantatges de l'automatització robòtica dels processos inclouen l'estalvi de temps i de recursos humans, l'augment de la rendibilitat de la inversió, l'eliminació d'errors humans i la capacitat d'ajustar l'escala de l'automatització a tota l'organització.

Com beneficia l'automatització del flux de treball a la vostra organització?

L'automatització del flux de treball beneficia la vostra organització en augmentar la productivitat mitjançant l'automatització d'alguns o tots els components d'un procés empresarial.

Quins són els avantatges de l'automatització del flux de treball?

Els avantatges de l'automatització del flux de treball són la simplificació dels processos, l'augment de la productivitat i la fiabilitat i una major capacitat de controlar els costos.

Es pot utilitzar l'automatització robòtica dels processos per a qualsevol procés?

L'RPA funciona millor quan s'utilitza per a processos estructurats, basats en regles i repetitius. Els processos que tenen atributs que canvien constantment són menys adequats per a l'RPA.