Шаблон на Microsoft Power Automate

Typeform SharePoint

Create an item in a SharePoint list on submission of response to Typeform

By Общност на Microsoft Power Automate

When a new response is submitted to Typeform, create an item in a SharePoint list.

Икона на поток

Вършете повече с по-малко усилия

Свържете любимите си приложения, за да автоматизирате повтарящи се задачи.

Икона за възпроизвеждане

Вижте как работи

Вижте кратък видеоклип за Microsoft Power Automate.

Икона за резервиране

Развийте уменията си

Научете как да правите потоци от лесни до разширени.

Още шаблони, които да изпробвате