Шаблон на Microsoft Power Automate

JIRA HipChat

Post a message to HipChat when a new issue is created in Jira

By Общност на Microsoft Power Automate

When a new issue is created in Jira, post a message to a HipChat room with details.

Икона на поток

Вършете повече с по-малко усилия

Свържете любимите си приложения, за да автоматизирате повтарящи се задачи.

Икона за възпроизвеждане

Вижте как работи

Вижте кратък видеоклип за Microsoft Power Automate.

Икона за резервиране

Развийте уменията си

Научете как да правите потоци от лесни до разширени.

Още шаблони, които да изпробвате