Шаблон на Microsoft Power Automate

Planner Planner

Възлагане на нова задача в Planner на потребителя, който я е създал

By Общност на Microsoft Power Automate

Когато бъде създадена задача в Planner, тя се актуализира и се възлага на създателя.

Икона на поток

Вършете повече с по-малко усилия

Свържете любимите си приложения, за да автоматизирате повтарящи се задачи.

Икона за възпроизвеждане

Вижте как работи

Вижте кратък видеоклип за Microsoft Power Automate.

Икона за резервиране

Развийте уменията си

Научете как да правите потоци от лесни до разширени.

Още шаблони, които да изпробвате