Шаблон на Microsoft Power Automate

Bitbucket Smartsheet

Проследяване на проблеми на Bitbucket в Smartsheet

By Microsoft

При добавяне на нов проблем към Bitbucket се съхраняват подробности в Smartsheet. Smartsheet трябва да съдържа колоните: IssueId, Title, AssignedTo, Type, Priority, Status, Description, RepositoryName и CreatedAt.

Икона на поток

Вършете повече с по-малко усилия

Свържете любимите си приложения, за да автоматизирате повтарящи се задачи.

Икона за възпроизвеждане

Вижте как работи

Вижте кратък видеоклип за Microsoft Power Automate.

Икона за резервиране

Развийте уменията си

Научете как да правите потоци от лесни до разширени.

Още шаблони, които да изпробвате