Шаблон на Microsoft Power Automate

Salesforce Nexmo

Изпращане на SMS при създаване на нови възможности за Salesforce

By Общност на Microsoft Power Automate

Споделяйте нови възможности, създадени в Salesforce, чрез SMS известие. За първи път използвате Nexmo? Запишете се безплатно на: https://dashboard.nexmo.com/sign-up и вземете вашия API ключ.

Икона на поток

Вършете повече с по-малко усилия

Свържете любимите си приложения, за да автоматизирате повтарящи се задачи.

Икона за възпроизвеждане

Вижте как работи

Вижте кратък видеоклип за Microsoft Power Automate.

Икона за резервиране

Развийте уменията си

Научете как да правите потоци от лесни до разширени.

Още шаблони, които да изпробвате