Шаблон на Microsoft Power Automate

Planner Outlook Tasks

Копиране на нова задача в Planner към задача в Microsoft Outlook

By Общност на Microsoft Power Automate

Когато бъде създадена нова задача в Planner, тя се копира в нова задача в Microsoft Outlook.

Икона на поток

Вършете повече с по-малко усилия

Свържете любимите си приложения, за да автоматизирате повтарящи се задачи.

Икона за възпроизвеждане

Вижте как работи

Вижте кратък видеоклип за Microsoft Power Automate.

Икона за резервиране

Развийте уменията си

Научете как да правите потоци от лесни до разширени.

Още шаблони, които да изпробвате