Шаблон на Microsoft Power Automate

Business Central Business Central Approvals Office 365 Outlook

Заявка за одобрение за поръчка за покупка в Dynamics 365 Business Central

By Microsoft

При създаване на поръчка за покупка в Microsoft Dynamics 365 Business Central се изпраща заявка за одобрение. При одобрение може да се предприемат допълнителни действия по този документ за покупка.

Икона на поток

Вършете повече с по-малко усилия

Свържете любимите си приложения, за да автоматизирате повтарящи се задачи.

Икона за възпроизвеждане

Вижте как работи

Вижте кратък видеоклип за Microsoft Power Automate.

Икона за резервиране

Развийте уменията си

Научете как да правите потоци от лесни до разширени.

Още шаблони, които да изпробвате