Шаблон на Microsoft Power Automate

Office 365 Outlook Webex Content Conversion

Публикуване на имейли в Webex Teams като пространство

By Microsoft

Публикуване на съдържание от имейли в пространство на Webex Teams с цел интерактивно сътрудничество. Създава се пространство, чието заглавие е темата на имейла, в това пространство се добавят всички имейли, като се използват полетата „От“, „До“ и „Як“ за подател, получател и явно копие, и текстът на съобщението се публикува като съдържание в пространството.

Икона на поток

Вършете повече с по-малко усилия

Свържете любимите си приложения, за да автоматизирате повтарящи се задачи.

Икона за възпроизвеждане

Вижте как работи

Вижте кратък видеоклип за Microsoft Power Automate.

Икона за резервиране

Развийте уменията си

Научете как да правите потоци от лесни до разширени.

Още шаблони, които да изпробвате